1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Verzuimkosten verlagen: Hoe pakt u uw verzuimkosten aan?

Als werkgever heeft u er alle belang bij om de verzuimkosten in uw bedrijf omlaag te krijgen en zo laag mogelijk te houden. Want verzuimkosten van personeel kan flink in de papieren lopen en een directe bedreiging vormen voor het voortbestaan van uw bedrijf. Wat kunt u als werkgever doen om de verzuimkosten in uw bedrijf te verlagen? Wat kost verzuim? 

Kosten van verzuim worden, naast de doorbetalingsverplichting van het loon, met name bepaald door de vereiste vervanging en/of door het met verzuim gepaard gaande eventuele productieverlies. Met name bij kleinere bedrijven kunnen de kosten van langdurig verzuim een grote impact hebben.

Wat kost een dagje ziek?
Wat zijn uw kosten voor een zieke werknemer? In Nederland kost een dagje ziek zijn gemiddeld € 250. Denkt u daarbij aan kosten van het door te betalen loon, aan klanten die niet kunnen worden geholpen, aan de overdracht van werk naar collega’s. Verzuim veroorzaakt niet alleen financiële lasten. Ook de sfeer in uw bedrijf komt onder druk te staan. Het voorkomen van verzuim is daarom belangrijk.
Loondoorbetalingverplichting bij ziekte
Wat houdt de loondoorbetalingverplichting precies in? Tijdens de eerste twee ziektejaren moet u het loon van een langdurig zieke medewerker doorbetalen (max. 170%). In deze periode verwacht de overheid een actieve opstelling van zowel u als de medewerker om de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Bij de WIA-aanvraag, na twee jaar ziekte van de medewerker, beoordeelt het UWV of u voldoende reïntegratie inspanningen heeft geleverd. Als de uitkeringsinstantie vindt dat u dit niet heeft gedaan, kunt u verplicht worden om tot maximaal 52 weken extra loon aan de medewerker door te betalen. Dit is de zogenoemde loonclaim.

Als werkgever heeft u er dus alle belang bij om de verzuimkosten in uw bedrijf veel aandacht te geven. Hiervoor is het nodig dat uw bedrijf beschikt over verschillende documenten, zoals een Verzuimprotocol en een Verzuimbeleidsplan. Dit hoeft u niet helemaal zelf te ontwikkelen, daarvoor zijn voorbeelden en modellen beschikbaar.

Digitale Ondersteuning nodig bij het terugdringen van Ziekteverzuim in uw bedrijf?
Meld u dan aan als gebruiker van HRM-Tools voor leidinggevenden. U krijgt dan de beschikking over onder meer een Toolkit Bestrijding Ziekteverzuim voor Werkgevers. Met daarin onder meer een Voorbeeld verzuimprotocol, een Stappenplan Probleemoplossend Verzuimbeleid, Een Stappenplan Interpreteren en gebruiken van Verzuimcijfers, een Model Opbouwen van een Ziekteverzuimbeleid, een Stappenplan Actief Sturen op Re-integratie en een Stappenplan Voorkomen van een Loonsanctie. Klik hier voor meer informatie en aanmelden

 

Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende op zoek naar juridische ondersteuning en advisering met betrekking tot HRM? 

- Omdat uw bedrijf groeit en u allerlei juridische zaken rond uw personeel goed wilt regelen.
- Of omdat u personeel moet ontslaan vanwege een reorganisatie.
- Of vanwege een andere reden?

Neem dan contact op met Groenendaal Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u concreet en praktisch juridisch advies, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met  (T) 035 6 42 10 52/ (GSM) 06 55 33 15 13  of het contactformulier invullen.

Meer informatie over Groenendaal Juridisch Adviesbureau: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
steun eigen collega s helpt tegen ziekteverzuim
arbeidsconflict geen reden voor ziekmelding
wat mogen werkgevers vragen bij langdurige ziekte?
verzuimreglement opstellen: zorg voor duidelijkheid bij ziekmelding
tips voor preventie van ziekteverzuim
wachtdagen betaling bij ziekte werknemer
gezonde bouwvakkers belangrijk voor uw bedrijf: let op de arboregels voor de bouw!
actief verzuimmanagement nodig om risico�s ziekteverzuim te beperken
actief verzuimbeleid onmisbaar voor bedrijven in het mkb
verzuimkosten verlagen: hoe pakt u uw verzuimkosten aan?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).