1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Actief verzuimbeleid onmisbaar voor bedrijven in het MKB

Een actief verzuimbeleid is voor een MKB bedrijf een hele opgave. Toch is het noodzakelijk te werken aan een actief verzuimbeleid omdat de financiële risico’s voor u als werkgever gewoonweg te groot zijn. U heeft als werkgever alle belang bij succes bij de aanpak van ziekteverzuim of andere vormen van verzuim. Ziekteverzuimbeleidsplan 

Een goed beleidsplan bevat niet alleen duidelijke doelen en plannen voor de onderneming, maar ook de onderliggende structuur van de organisatie, omschreven in een organogram, de verschillende rollen en functies en met aanduiding van alle actoren. In een ziekteverzuimbeleidsplan legt u vast wat u gaat doen en hoe u dat gaat aanpakken. Het uitgangspunt daarbij is dat u zoveel mogelijk zelf de regie houdt bij verzuimpreventie en verzuimbegeleiding.

Onderdelen van een Verzuimbeleidsplan
Een goed verzuimbeleid omschrijft de volgende onderwerpen:
1. Visie op arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie
2. Doelstellingen op het gebied van arbeid, verzuim en re-integratie
3. De rollen van de verschillende betrokkenen in het proces (leidinggevenden, medewerker, verzuimconsulent, bedrijfsarts, interventionisten, preventiemedewerker, etc.)
4. Structuur van de verzuimafdeling
5. Administratieve ondersteuning
6. Kosten
7. Implementatie
8. Baten

Baten van een goed verzuimbeleid
Een goed omschreven verzuimbeleid is een drieluik dat u een gedegen financieel inzicht geeft op het verleden, het heden en de toekomst. Het is een financieel driejarenplan dat deel uitmaakt van het ondernemingsplan. Maar het is ook een beleidsdocument, dat zowel de innovatie beschrijft als alle wettelijke bepalingen waarborgt.

Digitale Ondersteuning nodig bij het terugdringen van Ziekteverzuim in uw bedrijf?
Meld u dan aan als gebruiker van HRM-Tools voor leidinggevenden. U krijgt dan de beschikking over onder meer een Toolkit Bestrijding Ziekteverzuim voor Werkgevers. Met daarin onder meer een Voorbeeld verzuimprotocol, een Stappenplan Probleemoplossend Verzuimbeleid, Een Stappenplan Interpreteren en gebruiken van Verzuimcijfers, een Model Opbouwen van een Ziekteverzuimbeleid, een Stappenplan Actief Sturen op Re-integratie en een Stappenplan Voorkomen van een Loonsanctie. Klik hier voor meer informatie en aanmelden
 

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld je aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

 

 

 

 

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
steun eigen collega s helpt tegen ziekteverzuim
arbeidsconflict geen reden voor ziekmelding
wat mogen werkgevers vragen bij langdurige ziekte?
verzuimreglement opstellen: zorg voor duidelijkheid bij ziekmelding
tips voor preventie van ziekteverzuim
wachtdagen betaling bij ziekte werknemer
gezonde bouwvakkers belangrijk voor uw bedrijf: let op de arboregels voor de bouw!
actief verzuimmanagement nodig om risico�s ziekteverzuim te beperken
actief verzuimbeleid onmisbaar voor bedrijven in het mkb
verzuimkosten verlagen: hoe pakt u uw verzuimkosten aan?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).