1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Beginsalaris bepalen: Aanvangsalaris een kwestie van afwegen en vergelijken

Het bepalen van het beginsalaris van uw werknemer is beslist niet gemakkelijk. Zit u bij het bepalen van het beginsalaris niet te hoog? Maar ook niet te laag? Het bepalen van het beginsalaris van uw nieuwe werknemer is een kwestie van vergelijken en afwegen. Wat betaalt uw concurrent en wat wilt u zelf betalen? Is er een CAO waaraan u zich moet houden? Onder meer de volgende aspecten spelen bij het bepalen van het beginsalaris een rol.

Bepalen beginsalaris: Wat is de opleiding van uw werknemer?
Het bepalen van het beginsalaris van uw werknemer hangt onder meer af van de genoten opleiding van uw werknemer. Neemt u bijvoorbeeld een  academisch geschoolde in dienst? Veel bedrijven hebben dat en die betalen er vaak een flink salaris voor. Nu de vraag naar hoger opgeleiden het aanbod overstijgt, loopt u als werkgever bij het bepalen van het beginsalaris het risico meer te gaan betalen dan nodig. Zeker als een academisch opgeleide sollicitant te hoge eisen gaat stellen en bluft met aanvangsalarissen die elders worden betaald.

Bepalen beginsalaris: Wat moet u minimaal betalen? 

Betaalt u een werknemer minder dan het minimumloon, dan overtreedt u de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Uit onderzoek van de Arbeidsinspectie blijkt dat onderbetaling regelmatig voorkomt bij kleine bedrijven, met minder dan tien werknemers. Ook blijkt uit het onderzoek dat het bruto loon voor directieleden, meewerkende partners en kinderen dikwijls te laag wordt vastgesteld. Een werknemer heeft vijf jaar de tijd om te eisen dat u het achterstallige loon alsnog betaalt. Voor achterstallige vakantiebijslag is die termijn korter: twee jaar. De onderbetaalde werknemer kan hierover een rechtzaak tegen u beginnen. Hij kan ook een klacht indienen bij de Arbeidsinspectie.

Let op!
Werkgevers die bij het bepalen van het beginsalaris lager zitten dan het wettelijke minimumloon, krijgen daarvoor direct een boete van de Arbeidsinspectie. De hoogte van de boete hangt af van de mate van ontduiking en bedraagt maximaal 6700 euro per werknemer. Ook kan de Arbeidsinspectie deze werkgevers een dwangsom opleggen om ze te verplichten alsnog het minimumloon uit te betalen.


Bepalen beginsalaris: Wat is uw nieuwe werknemer u waard?
De sleutel tot succesvolle onderhandelingen bij het bepalen van het beginsalaris is informatie. Wat heeft uw nieuwe werknemer u te bieden? Zoek uit wat het salarisbereik is voor het type baan dat u aanbiedt. Wanneer u weet wat het gangbare salaris is, kunt u afhankelijk van de aanwezige vaardigheden, de genoten opleiding, de ervaring en de toegevoegde waarde van uw nieuw werknemer beter bepalen wat het beginsalaris ongeveer zou moeten zijn.

Bepalen beginsalaris: Wat zijn de huidige verdiensten van uw nieuwe werknemer?
Sommige sollicitanten geven een hoger salaris op dan ze in werkelijkheid verdienen omdat ze bang zijn dat dit hun toekomstige verdiensten in de weg zal staan. Zij doen dat op eigen risico. Werkgevers trekken tegenwoordig voor het bepalen van het beginsalaris grondig refernties/antecendenten na. Het komt niet zelden voor dat potentiële kandidaten worden afgewezen omdat ze niet volkomen eerlijk waren over hun vorige salaris.

Bepalen van beginsalaris: Neem kennis van Gemiddelde beginsalarissen
Op de website van De Volkskrant is een
informatiepagina opgenomen over de brutosalarissen die afgestudeerden per studierichting verdienen. Dit overzicht is voor u als werkgever bijzonder handig. U kunt nu gewoon even checken wat een normaal salaris is voor een afgestudeerde van vele tientallen studierichtingen. Zoekt u dus bijvoorbeeld een wiskundige, bestuurskundige of bedrijfskundige op academisch niveau? Via deze Studeerwijzer

weet u nu als werkgever waarop u zich ongeveer moet richten. U mag er natuurlijke best een beetje boven of onder zitten. Maar u weet dan tenminste wat zo ongeveer gebruikelijk is.
 

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld u aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

Als welkomstgeschenk ontvangt u de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelwaarde € 79,0 excl. BTW).

 

 

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
hoe maakt u een goede functieomschrijving bij een vacature?
zo maakt u een goede vacaturetekst
let op wettelijke regels bij het opstellen van uw vacaturetekst
personeel aannemen begint bij een goede arbeidsovereenkomst
houd rekening met een liegende sollicitant
hoe herkent u een namaakdiploma?
personeel nodig bij (door)groei van uw bedrijf?
beginsalaris bepalen: aanvangsalaris een kwestie van afwegen en vergelijken
salarisvragen die u kunt stellen als werkgever bij sollicitaties
stappenplan personeel aannemen


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).