1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Personeel nodig bij (door)groei van uw bedrijf?

Voor de meeste zelfstandig ondernemers zonder personeel (zzp-ers) is de stap naar leidinggeven een grote verandering ten opzichte van ondernemen zonder personeel. Soms kan een bedrijf groeien zonder personeel in dienst te nemen. Meestal gaat dit niet en wordt leidinggeven een belangrijk onderdeel van de dagtaak van een ondernemer.  Wat staat u te wachten en hoe kunt u de rompslomp en risico’s van personeel zoveel mogelijk beperken?

Stap 1
Wat verwacht u van uw personeel?

De tijd dat een werknemer voor het leven in dienst is, ligt ver achter ons. Personeel is flexibeler dan ooit en moet gezien worden als een investering in de toekomst van uw bedrijf. Bedenk allereerst wat u van een personeelslid verwacht. Uw eerste werknemer moet een aanvulling zijn en geen kopie van uzelf. Ken uw zwakke punten en maak hier een overzicht van. Waak ervoor te selecteren op alleen persoonlijke gronden.


Stap 2
Wat voor contract gaat u aanbieden?

Bedenk of u kiest voor vast of flexibel personeel. Het is lang niet altijd verstandig om direct een vast arbeidscontract aan te bieden. Er bestaan vele varianten waarmee u hetzelfde bereikt met minder risico’s. Bij een kortlopend eenmalig project is wellicht een uitzendkracht de beste keus.

Stap 3
Lees over de bepalingen van tijdelijke contracten

Veel arbeidsovereenkomsten worden aangegaan voor bepaalde tijd. Het meest gebruikelijk is een periode van een half jaar tot een jaar. Tijdelijke contracten kunnen tweemaal worden verlengd. Daarna gaat de arbeidsovereenkomst in voor onbepaalde tijd. Kiest u voor een driemaanden contract, dan is er pas sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij het sluiten van het vierde contract. De regels voor vaste en tijdelijke contracten zijn geregeld in de Wet Flexibiliteit en Zekerheid, beter bekend als de Flexwet.

Stap 4
Maak een functieprofiel en stel een vacature op

Kijk bij het opstellen van een vacature hoe andere bedrijven dit aanpakken. Ga in ieder geval niet zelf het wiel uitvinden. Dat kost u veel te veel tijd .

Stap 5
Bepaal uw aanpak bij de selectie van de juiste kandidaat

Heeft u een aantal kandidaten geselecteerd? Dan bent u klaar voor het aangaan van sollicitatiegesprekken. Ga niet “over een nacht ijs” en laat u goed informeren over de belangrijkste aandachtspunten voor een goede selectie. Een kandidaat aanstellen die niet past bij uw bedrijf en de functie kan u duur komen te staan.

Stap 6
Maak gebruik van de proeftijd

Bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst is er altijd sprake van een proeftijd. Deze is bij tijdelijke contracten nooit langer dan één maand. In deze periode kan het contract zonder al te veel problemen wederzijds opgezegd worden. Alleen als er in de geldende CAO iets anders afgesproken is, of als de arbeidsovereenkomst twee jaar of langer duurt, mag de proeftijd twee maanden bedragen.

Stap 7
Regel de administratieve rompslomp

De grootste uitdaging voor de werkgever in spe is het voeren van een salarisadministratie. Naast loon moeten er belastingen en sociale premies afgedragen worden. Het inschakelen van een deskundige op dit gebied is aan te bevelen. Helaas neemt een administratiekantoor niet alle zorgen weg. Er moet nog altijd een personeels- en loonadministratie worden gevoerd. Laat u goed informeren over wat u in deze administratie moet opnemen. Regel zaken als werkplekinrichting, reiskostenvergoedingen, extra verzekeringen, vakantiegeld, en scholings- en pensioenkosten goed.

Stap 8
Laat u informeren over de arbo-regels

Ook moet u rekening houden met de arbo-regels. Werknemers moet veilig kunnen werken. Dat geldt niet alleen voor fysiek zwaar werk. Ook de kantoortuin moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Neemt u personeel in dienst dan bent u verplicht u aan te sluiten bij de Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekeringen (UWV) waar uw bedrijf onder valt (informeer bij een uitvoeringsinstelling of de KvK).

Veel rompslomp? Dat kan minder!
De stappen 1 tot en met 8 laten zien dat leidinggeven veel rompslomp betekent. Dat kost veel tijd en gaat gepaard met de nodige financiële risico’s. Zeker als u niet beschikt over een afdeling Personeelszaken is een abonnement op HRM-Tools voor Leidinggevenden zeer sterk aan te bevelen. De aandachtspunten uit de stappen 1 t/m 8 komen immers uitgebreid en zeer praktisch aan de orde. Dat scheelt u veel tijd, biedt u gebruiksgemak en bespaart u de ellende van een verkeerd arbeidscontract. Abonneer u dus vandaag nog op HRM-Tools voor Leidinggevenden


 


Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende bezig met de voorbereiding van een besluit.

Zodat u een advies nodig heeft van een gespecialiseerd Juridisch Adviseur Arbeidsrecht?

Bijvoorbeeld op het gebied van:

- Het aannemen of ontslaan van personeel;
- Een voorgenomen reorganisatie;
- Of personeelsbeleid.

Neem dan contact op met Groenendaal, Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u praktisch advies gericht op concreet resultaat, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met (T) 035 6 42 10 52

Meer informatie: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
hoe maakt u een goede functieomschrijving bij een vacature?
zo maakt u een goede vacaturetekst
let op wettelijke regels bij het opstellen van uw vacaturetekst
personeel aannemen begint bij een goede arbeidsovereenkomst
houd rekening met een liegende sollicitant
hoe herkent u een namaakdiploma?
personeel nodig bij (door)groei van uw bedrijf?
beginsalaris bepalen: aanvangsalaris een kwestie van afwegen en vergelijken
salarisvragen die u kunt stellen als werkgever bij sollicitaties
stappenplan personeel aannemen


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).