1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Onbetaald verlof voor uw Werknemer: Welke bepalingen gelden voor Onbetaald Verlof?

Onbetaald verlof komt in de praktijk nogal eens voor. Een werknemer wil bijvoorbeeld onbetaald verlof omdat hij een paar maanden wil kunnen gaan reizen. Moet u met een verzoek tot onbetaald verlof instemmen als werkgever en waarmee moet u met onbetaald verlof allemaal rekening houden?

Onbetaald verlof en de wet
Onbetaald verlof is niet in de wet geregeld, behalve in bijzondere situaties – te weten ouderschapsverlof en langdurend zorgverlof. Als sprake is van zo’n situatie, moet de werkgever in principe instemmen met de wens van de werknemer. Alleen zwaarwegende bedrijfsbelangen kunnen een reden zijn om het verzoek níet te honoreren.

Onbetaald verlof: heeft uw werknemer er recht op?
Als het om onbetaald verlof voor andere doeleinden gaat (zoals in de inleiding van het artikel het geval is), dan heeft de werknemer geen wettelijke rechten. De werkgever heeft dus niet de wettelijke verplichting het verzoek in te willigen.

Onbetaald verlof en goed werkgeverschap
Desalniettemin brengt het principe van goed werkgeverschap met zich mee dat u als werkgever ook in dit geval zorgvuldig met het verzoek omgaat. Zo zult u een mogelijke afwijzing goed moeten motiveren. Veelal zal het van de omstandigheden per geval afhangen of u aan het verzoek tegemoet kunt komen. Daarbij zal ook de verstandhouding tussen de werkgever en werknemer een rol spelen.
Onbetaald verlof: waarop beroept u zich als werkgever?
Als er met betrekking tot onbetaald verlof niets op papier staat (in het personeelshandboek, arbeidsvoorwaardenregeling of de CAO), zult u in onderling overleg met de werknemer in kwestie afspraken moeten maken.

Gevolgen van onbetaald verlof
Onbetaald verlof heeft niet alleen bedrijfsorganisatorische consequenties (denk aan het regelen van vervanging en de kosten daarvan), maar ook arbeidsvoorwaardelijke. Eigenlijk zou u alle arbeidsvoorwaarden langs moeten lopen om te bepalen wat er tijdens de verlofperiode mee moet gebeuren.

Voorbeelden van gevolgen onbetaald verlof
Mag uw werknemer zijn mobiele telefoon houden en in zijn leaseauto blijven rondrijden?

Hoe zit het met zijn of haar arbeidsongeschiktheidsverzekering? Als daarin geen specifieke bepalingen zijn opgenomen, zal de werknemer tijdens het onbetaald verlof niet verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid en overlijden. Advies onbetaald verlof: Tref dus maatregelen om deze verzekering tijdens het verlof te laten voortduren.

Tenzij daarover aanvullende afspraken zijn gemaakt, zal er ook geen opbouw van het oudedagspensioen plaatsvinden. U kunt overwegen de werknemer de mogelijkheid te bieden de opbouw van het oudedagspensioen voort te zetten. De kosten daarvan komen voor rekening van de werknemer, omdat het om onbetaald verlof gaat, maar het staat het u vrij andere afspraken te maken over de kostenverdeling.

Een werknemer met onbetaald verlof heeft in geval van ziekte tijdens de verlofperiode geen recht op loondoorbetaling. Pas vanaf de eerste dag na de verlofperiode heeft de werknemer dat wettelijk recht wel weer. En mochten zich tijdens de verlofperiode ontwikkelingen voordoen waardoor de verlofganger werkloos wordt, dan heeft hij in beginsel recht op een WW-uitkering die gebaseerd is op het salaris dat hij voor het verlof ontving.
Meer weten en advies? Meld u aan voor de portal HRM-Tools voor Leidinggvenden


Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende bezig met de voorbereiding van een besluit.

Zodat u een advies nodig heeft van een gespecialiseerd Juridisch Adviseur Arbeidsrecht?

Bijvoorbeeld op het gebied van:

- Het aannemen of ontslaan van personeel;
- Een voorgenomen reorganisatie;
- Of personeelsbeleid.

Neem dan contact op met Groenendaal, Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u praktisch advies gericht op concreet resultaat, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met (T) 035 6 42 10 52

Meer informatie: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
vakantieplanner nuttig bij maken vakantieplanning voor uw werknemers
over ouderschapsverlof: werknemer wil minder gaan werken vanwege ouderschapverlof
hoe zit het met ziekte en vakantiedagen
vakantiedagen opsparen, opnemen en/of uitbetalen?
ouderschapverlof en werknemer: bepalingen rond opnemen ouderschapverlof
vakantiedagen en werknemer: wat u moet weten over vakantiedagen
digitale vakantie planner nuttig bij maken vakantie planning
vakantiedagen werknemers: registreer de vakantiedagen van uw werknemers nauwkeurig!
bijzonder verlof: bedrijven bepalen zelf invulling bijzonder verlof
onbetaald verlof voor uw werknemer: welke bepalingen gelden voor onbetaald verlof?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).