1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Reorganisatie: Gevolgen van een reorganisatie voor uw werknemer

Een reorganisatie kan kleine dan wel grote gevolgen hebben voor uw werknemer. Een paar mogelijkheden van de gevolgen van een reorganisatie op een rij.

Mogelijkheid 1
Uw werknemer krijgt een andere functie


In het Sociaal Plan worden meestal afspraken gemaakt over het herplaatsingbeleid. Wie komen er voor ander werk in aanmerking? Ook kunnen er in het Sociaal Plan afspraken worden gemaakt over loongaranties. Dit houdt in dat uw werknemer de garantie krijgt dat deze zijn loon behoudt als hij of zij een functie aanvaardt in een lagere loonschaal.
Mogelijkheid 2
Uw werknemer wordt overgeplaatst


Uw Werknemer behoudt dezelfde functie, maar wordt overgeplaatst naar een andere locatie. In sommige bedrijven behoort overplaatsing tot de normale bedrijfsvoering. Dan zijn er in de CAO en individuele arbeidsovereenkomsten vaak afspraken gemaakt over de gevolgen van een overplaatsing. Bijvoorbeeld over verhuiskosten, hogere reiskosten en een langere reistijd. Zijn deze afspraken er nog niet, dan worden ze vaak in een

Mogelijkheid 3
Uw werknemer wordt opgenomen in een Sociaal Plan


Uw werknemer wordt begeleid bij het vinden van een nieuwe werkomgeving. Dit wordt ook wel ‘outplacement’ genoemd. In het Sociaal Plan kunnen afspraken worden gemaakt over de ondersteuning en begeleiding die uw werknemer ontvangt bij het vinden van een nieuwe werkomgeving. Zo kan werknemerwerkgever bijvoorbeeld een professioneel outplacementbureau inhuren, dat uw werknemer persoonlijk begeleidt naar ander werk.
De secundaire arbeidsvoorwaarden van uw werknemer veranderen

Dit kan het geval zijn als uw werknemer een baan bij een andere werkgever aanvaardt. De meeste werknemers letten dan vooral op de hoogte van het loon. Ze willen hetzelfde of een hoger salaris. Het is echter ook belangrijk om op werknemersecundaire arbeidsvoorwaarden te letten zoals bijvoorbeeld pensioen, vergoeding kinderopvang, reiskostenvergoeding etc.
Mogelijkheid 4
Uw werknemer wordt ontslagen


Als uw werknemer ontslagen wordt ten gevolge van een reorganisatie, moet u als werkgever bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) ontslag aanvragen wegens bedrijfseconomische redenen. Hiervoor geldt een aparte procedure. In de ontslagaanvraag zal u als werkgever allereerst de noodzaak moeten aantonen van het bedrijfseconomisch ontslag. Daarom moeten er met de ontslagaanvraag veel financiële gegevens meegestuurd worden.

Wie wordt ontslagen?
Als is aangetoond dat het vanwege bedrijfseconomische redenen noodzakelijk is dat werknemers ontslagen worden, moet vastgesteld worden wie voor ontslag worden voorgedragen. Sinds 1 maart 2006 gebeurt dit volgens het zogenoemde afspiegelingsbeginsel. Het afspiegelingsbeginsel houdt in dat de leeftijdsopbouw van de werknemers die voorgedragen worden voor ontslag, een afspiegeling moet vormen van de leeftijdsopbouw van het hele personeelsbestand. Hiervoor mag de werkgever alleen kiezen als er sprake is van ‘groepsontslag’. Van groepsontslag is sprake als er tien of meer werknemers worden ontslagen.
 

HRM-Tools voor Leidinggevenden
Heeft u behoefte aan handige tools voor Leidinggevenden? Bijvoorbeeld een tool om zelf arbeidscontracten te kunnen maken. Of voorbeeldmodellen en -teksten die leidinggevenden regelmatig nodig hebben? Inclusief gratis gebruik van onze Digitale Vragenservice voor al uw arbeidsrechtelijke vragen? 

Meld u zich dan aan als gebruiker van de portal HRM-Tools voor Leidinggevenden

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
 

Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende bezig met de voorbereiding van een besluit.

Zodat u een advies nodig heeft van een gespecialiseerd Juridisch Adviseur Arbeidsrecht?

Bijvoorbeeld op het gebied van:

- Het aannemen of ontslaan van personeel;
- Een voorgenomen reorganisatie;
- Of personeelsbeleid.

Neem dan contact op met Groenendaal, Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u praktisch advies gericht op concreet resultaat, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met (T) 035 6 42 10 52 / (GSM) 06 55 33 15 13
 
Meer informatie: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
reorganisatie: hoe selecteert u uw personeel bij een reorganisatie?
reorganisatie en ontslag: betrek uw personeel er zo vroeg mogelijk bij!
reorganisatie van uw bedrijf: een paar aandachtspunten
over het sociaal plan: hoe zit het met het sociaal plan bij reorganisatie?
reorganisatie: gevolgen van een reorganisatie voor uw werknemer
reorganisatie? let op de verplichting van medezeggenschap
sociaal plan - wanneer heeft uw bedrijf een sociaal plan nodig?
doorstart na faillissement - wat zijn de arbeidsrechtelijke gevolgen?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).