1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Over het Sociaal plan: Hoe zit het met het Sociaal Plan bij Reorganisatie?

In een periode van economische problemen willen bedrijven personeel ontslaan als hun omzet sterk terugloopt. Het ontslaan van personeel gaat echter niet zomaar. Werkgevers die tien werknemers of meer willen ontslaan, zijn gehouden aan een herplaatsinginspanning. In geval van (voorgenomen) collectief ontslag wordt vaak een sociaal plan opgesteld. Deze collectieve regeling dekt de gevolgen voor werknemers bij beëindiging, fusie, overname, inkrimping of verplaatsing van de onderneming.

Inhoud Sociaal Plan
Het plan bevat maatregelen die de nadelige gevolgen voor het personeel moeten verzachten. Doorgaans bevat een sociaal plan in ieder geval bepalingen over herplaatsing van 'boventallige' werknemers, de ontslagvolgorde, eventuele afvloeiingsregelingen en eventuele voortzetting van pensioenopbouw na ontslag. Een sociaal plan wordt meestal vastgesteld in overleg met de vakbonden en/of de ondernemingsraad. In ieder geval moet er tijdig advies van de ondernemingsraad worden gevraagd.

Hoeveel er in een sociaal plan wordt vastgelegd, hangt af van de onderhandelingsruimte. Als uw bedrijf in korte tijd veel mensen moet ontslaan omdat uw bedrijf anders failliet gaat, dan spreekt u met name zaken af als een ontslagvergoeding. Herplaatsing binnen het bedrijf is in dat geval waarschijnlijk voor maar weinig werknemers een optie.

Sociaal plan en passend werk
Een vast onderdeel in het overleg is de actieve bemoeienis van de werkgever om de betrokken werknemers te herplaatsen in de eigen onderneming of om arbeidsplaatsen elders te vinden. Soms wordt er afgesproken dat hierbij een outplacementbureau wordt ingeschakeld.
Krijgt herplaatsing binnen het sociaal plan relatief veel aandacht dan wordt er bijvoorbeeld in vermeld wat passend werk is voor iemand, hoeveel functieschalen iemand maximaal mag zakken, hoe vaak hij een nieuwe functie mag weigeren en hoeveel extra reistijd iemand kwijt mag zijn in zijn nieuwe functie. Ook staat erin vermeld hoe lang de zoektocht naar passend werk gaat duren, voordat die als mislukt wordt beschouwd.
Wat is passend werk?
Werkgevers die tien werknemers of meer willen ontslaan, zijn gehouden aan een zogenoemde herplaatsinginspanning. De kantonrechter zal willen weten of er is geprobeerd voor ‘boventallig' personeel ander werk te vinden. Maar wat is passend werk? En is uw werknemer verplicht het eerste aanbod van u als werkgever meteen te accepteren?

Alleen als er een sociaal plan is overeengekomen met de vakbond en ondernemingsraad (wat overigens niet verplicht is) ligt dikwijls ook nog vast aan welke criteria dat andere werk moet voldoen. Al kan dat per sociaal plan weer erg verschillen.

Sociaal plan en de wet
Als een sociaal plan weinig houvast biedt, dan is goed overleg tussen u als werkgever en uw werknemers die het betreft en ook vastlegging van de afspraken noodzakelijk. Er staat niets in de wet over de vraag hoe herplaatsing goed geregeld dient te worden. Eigenlijk kunt u als werkgever alles met uw werknemers afspreken, als u het er samen maar over eens bent.

Sociaal Plan en wettelijke verplichtingen
Een sociaal plan bindt u als werkgever, maar niet alle werknemers. Belangrijk is dat in geval van een sociaal plan de werknemer geen afstand heeft gedaan van zijn recht om meer te vorderen dan in het sociaal plan staat vermeld. Vooral als het sociaal plan eenzijdig door de werkgever of in overleg met de ondernemingsraad is vastgesteld, dan is de individuele werknemer hier niet zonder meer aan gebonden. Een sociaal plan is niet wettelijk verplicht, maar is wel in veel CAO's verplicht gesteld.
Voor wie geldt het Sociaal plan?
Als het sociaal plan wordt overeengekomen met de vakbonden kan het de status van CAO hebben. In dat geval zijn in ieder geval werknemers die lid zijn van de vakbond aan het plan gebonden. Wat betreft de hoogte van een eventuele ontslagvergoeding, wordt als richtlijn het sociaal plan gevolgd, tenzij dat in uw situatie tot een duidelijk onredelijke uitkomst zou leiden.

Sociaal Plan en Kantonrechter
Het kan voorkomen dat uw werknemer met u als werkgever in conflict komt over de uitleg van het sociaal plan. In een dergelijke situatie biedt de kantonrechter uitsluitsel. De kantonrechter kan beslissen dat u als werknemer recht heeft op een hogere ontslagvergoeding, dan de ontslagvergoeding die u zou krijgen volgens het sociaal plan.

Meer informatie over Sociaal Plan 
Wilt u meer weten over het sociaal plan of een ander arbeidsrechtelijk onderwerp? Meld u dan aan als gebruiker van HRM-Tools voor Leidinggevenden. U kunt dan gebruik maken van de vele modellen, voorbeelden en tools en tevens arbeidsrechtelijke vragen stellen aan onze arbeidsjurist via onze Digitale Vragenservice.
 

HRM-Tools voor Leidinggevenden
Heeft u behoefte aan handige tools voor Leidinggevenden? Bijvoorbeeld een tool om zelf arbeidscontracten te kunnen maken. Of voorbeeldmodellen en -teksten die leidinggevenden regelmatig nodig hebben? Inclusief gratis gebruik van onze Digitale Vragenservice voor al uw arbeidsrechtelijke vragen? 

Meld u zich dan aan als gebruiker van de portal HRM-Tools voor Leidinggevenden

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
 

Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende bezig met de voorbereiding van een besluit.

Zodat u een advies nodig heeft van een gespecialiseerd Juridisch Adviseur Arbeidsrecht?

Bijvoorbeeld op het gebied van:

- Het aannemen of ontslaan van personeel;
- Een voorgenomen reorganisatie;
- Of personeelsbeleid.

Neem dan contact op met Groenendaal, Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u praktisch advies gericht op concreet resultaat, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met (T) 035 6 42 10 52 / (GSM) 06 55 33 15 13
 
Meer informatie: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
reorganisatie: hoe selecteert u uw personeel bij een reorganisatie?
reorganisatie en ontslag: betrek uw personeel er zo vroeg mogelijk bij!
reorganisatie van uw bedrijf: een paar aandachtspunten
over het sociaal plan: hoe zit het met het sociaal plan bij reorganisatie?
reorganisatie: gevolgen van een reorganisatie voor uw werknemer
reorganisatie? let op de verplichting van medezeggenschap
sociaal plan - wanneer heeft uw bedrijf een sociaal plan nodig?
doorstart na faillissement - wat zijn de arbeidsrechtelijke gevolgen?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).