1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Reorganisatie van uw bedrijf: een paar aandachtspunten

Als u vanwege mindere tijden uw bedrijf moet reorganiseren, is een goede voorbereiding een eerste stap. Waar moet u op letten en wat moet u zeker niet vergeten? Bij het reorganiseren van een bedrijf komt veel kijken.

Vaak gaat het bij een reorganisatie om de kosten
Een reorganisatie is meestal aan de orde als de kosten omlaag moeten vanwege economisch mindere tijden. Dat vertaalt zich in minder personeel en een wijziging in het takenpakket of een veranderde organisatiestructuur.
Eerst een reorganisatieplan
U zult als werkgever eerst met een reorganisatieplan moeten komen waarin uw steekhoudende argumenten en financiële gegevens zijn opgenomen, inclusief uw te nemen maatregelen met betrekking tot de veranderingen en het effect daarvan op de bedrijfsresultaten.

Bij uw reorganisatie ook een sociaal plan nodig?
Heeft uw bedrijf een bepaalde grootte dan is een sociaal plan ook nodig. Het is aan te raden om in overleg met de ondernemingsraad en de vakbond dit sociaal plan op te stellen. In het sociaal plan kunnen maatregelen worden opgenomen die de negatieve gevolgen van de reorganisatie enigszins kunnen verzachten. Denk hierbij aan een afvloeiingsregeling of aan hulp bij het vinden van ander werk. Met een sociaal plan probeert u hoge individuele ontslagvergoedingen voor uw werknemers te voorkomen.
Ontslagvergunning aanvragen
Als het reorganisatieplan is goedgekeurd met het daarbij behorende sociaal plan zal er een ontslagvergunning moeten worden aangevraagd bij het Centrum voor Werk en Inkomen. De aanvraag tot ontslagvergunning zult u goed moeten onderbouwen. Als het gaat om het voornemen meer dan 20 werknemers te ontslaan treedt de Wet Collectief Ontslag in werking. U zult dan moeten aangeven welke medewerkers in aanmerking komen voor ontslag en waarom. Ook zal de leeftijd, functie en geslacht van betrokkene vermeld moeten worden.

Tot slot
Geef zo snel mogelijk duidelijkheid aan de werknemers. Onzekerheid over de eigen positie is dodelijk voor de productiviteit van uw werknemers. Dat werkt verlammend op de afdeling. Wees eerlijk en duidelijk en informeer in een zo vroeg mogelijk stadium van het proces.
 

HRM-Tools voor Leidinggevenden
Heeft u behoefte aan handige tools voor Leidinggevenden? Bijvoorbeeld een tool om zelf arbeidscontracten te kunnen maken. Of voorbeeldmodellen en -teksten die leidinggevenden regelmatig nodig hebben? Inclusief gratis gebruik van onze Digitale Vragenservice voor al uw arbeidsrechtelijke vragen? 

Meld u zich dan aan als gebruiker van de portal HRM-Tools voor Leidinggevenden

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
 

Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende bezig met de voorbereiding van een besluit.

Zodat u een advies nodig heeft van een gespecialiseerd Juridisch Adviseur Arbeidsrecht?

Bijvoorbeeld op het gebied van:

- Het aannemen of ontslaan van personeel;
- Een voorgenomen reorganisatie;
- Of personeelsbeleid.

Neem dan contact op met Groenendaal, Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u praktisch advies gericht op concreet resultaat, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met (T) 035 6 42 10 52 / (GSM) 06 55 33 15 13
 
Meer informatie: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
reorganisatie: hoe selecteert u uw personeel bij een reorganisatie?
reorganisatie en ontslag: betrek uw personeel er zo vroeg mogelijk bij!
reorganisatie van uw bedrijf: een paar aandachtspunten
over het sociaal plan: hoe zit het met het sociaal plan bij reorganisatie?
reorganisatie: gevolgen van een reorganisatie voor uw werknemer
reorganisatie? let op de verplichting van medezeggenschap
sociaal plan - wanneer heeft uw bedrijf een sociaal plan nodig?
doorstart na faillissement - wat zijn de arbeidsrechtelijke gevolgen?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).