1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Reorganisatie en ontslag: Betrek uw personeel er zo vroeg mogelijk bij!

Een reorganisatie al dan niet vergezeld van ontslag kan om verschillende redenen gebeuren. Soms gebeurt het heel onverwachts, wanneer er door economische reden personeel ontslagen moet worden, kan het betekenen dat er intern gereorganiseerd moet worden.

Weten wat er bij de reorganisatie speelt
Het is echter van belang dat hierbij de werknemers weten wat er van hun verwacht wordt. Er moet een plan van aanpak komen en het personeel zal een nieuwe taakomschrijving krijgen zodat zij zich al van tevoren kunnen verdiepen in de nieuwe taken. U heeft dan de tijd om met het personeel te communiceren over eventuele op of aanmerkingen met betrekking tot de nieuwe manier van werken.
Bedrijfsreorganisaties leiden vaak tot grote onrust bij het personeel. In veel gevallen wordt het personeel daar immers niet over geraadpleegd. Werknemers weten niet goed waar ze aan toe zijn. Ze ervaren een aanhoudende hoge werkdruk, minder loopbaanmogelijkheden, gebrek aan steun op kritieke momenten en minder uitdaging. Hierop reageren ze door zich minder in te spannen, zich ziek te melden of te vertrekken.

Bij bedrijfsreorganisaties moeten de directies dan ook hun personeel dan ook zo vroeg mogelijk betrekken. Op die manier aanvaarden de medewerkers de gewijzigde strategie van het bedrijf beter en blijven ze zich, voorzover mogelijk, positiever opstellen. Door werknemers bij het veranderingsproces te betrekken, is de kans op acceptatie groter.
Grote gevolgen reorganisatie
De nieuwe structuur van een bedrijf kan heel wat met zich mee brengen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een personeelslid zich niet kan vinden in zijn nieuwe functie. U kunt dit dan het beste zo snel mogelijk weten en daarom is een goede communicatie van enorm belang.
Een reorganisatie is iets wat u samen met uw personeel aangaat. Zij moeten ook de noodzaak van de situatie inzien. Een gedegen voorbereiding is in ieders belang. Vaak heeft u het plan wel in uw hoofd, maar is het moeilijk te vertalen naar uw werknemers. Een plan van aanpak is meestal binnen een aantal uur geschreven dit neemt niet al teveel kosten met zich mee. Maar vergemakkelijkt wel de communicatie en geeft duidelijkheid aan uw personeel. 
Aangezien elk bedrijf anders is, zijn er geen standaard regels voor een reorganisatie.
 

HRM-Tools voor Leidinggevenden
Heeft u behoefte aan handige tools voor Leidinggevenden? Bijvoorbeeld een tool om zelf arbeidscontracten te kunnen maken. Of voorbeeldmodellen en -teksten die leidinggevenden regelmatig nodig hebben? Inclusief gratis gebruik van onze Digitale Vragenservice voor al uw arbeidsrechtelijke vragen? 

Meld u zich dan aan als gebruiker van de portal HRM-Tools voor Leidinggevenden

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
 

Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende bezig met de voorbereiding van een besluit.

Zodat u een advies nodig heeft van een gespecialiseerd Juridisch Adviseur Arbeidsrecht?

Bijvoorbeeld op het gebied van:

- Het aannemen of ontslaan van personeel;
- Een voorgenomen reorganisatie;
- Of personeelsbeleid.

Neem dan contact op met Groenendaal, Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u praktisch advies gericht op concreet resultaat, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met (T) 035 6 42 10 52 / (GSM) 06 55 33 15 13
 
Meer informatie: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
reorganisatie: hoe selecteert u uw personeel bij een reorganisatie?
reorganisatie en ontslag: betrek uw personeel er zo vroeg mogelijk bij!
reorganisatie van uw bedrijf: een paar aandachtspunten
over het sociaal plan: hoe zit het met het sociaal plan bij reorganisatie?
reorganisatie: gevolgen van een reorganisatie voor uw werknemer
reorganisatie? let op de verplichting van medezeggenschap
sociaal plan - wanneer heeft uw bedrijf een sociaal plan nodig?
doorstart na faillissement - wat zijn de arbeidsrechtelijke gevolgen?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).