1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Reorganisatie: Hoe selecteert u uw personeel bij een reorganisatie?

Elke leidinggevende krijgt vroeg of laat te maken met keuzes die het personeel betreffen. Dat kunnen positieve keuzes zijn zoals het verlenen van een bonus of een bevordering. Maar ook negatieve keuzes, bijvoorbeeld in de vorm van een ontslag vanwege een reorganisatie waarbij een deel van het personeel moet verdwijnen.

Selectie van personeel bij reorganisatie
Als u vanwege een noodzakelijke reorganisatie een keuze moet maken uit uw personeel, dan heeft u behoefte aan criteria op basis waarvan u uw keuze kunt maken. Wie moet er vanwege een reorganisatie uit en wie kan blijven? Op grond van welke criteria neemt u uw besluit bij een reorganisatie? Criteria die bij een reorganisatie een rol kunnen spelen, zijn
- De kwaliteit van uw medewerkers: welke medewerkers zijn het best en waarom? 
- De relatie met uw klanten: welke medewerkers liggen goed bij onze klanten én brengen veel omzet binnen? 
- De benodigde bezetting van uw projecten: welke medewerker kunnen we beslist niet missen en welke eventueel wel?
- Andere criteria?

De volgende adviezen zijn bedoeld als ondersteuning bij het nemen van een besluit vanwege een reorganisatie.

Advies 1
Verzamel vanwege een reorganisatie zoveel mogelijk objectieve informatie


Zorg dat u beschikt over objectieve gegevens, zoals verslagen van gesprekken met uw personeel, klantevaluaties of andere gegevens. Beschikt u niet of onvoldoende over dergelijke gegevens in relatie tot uw personeel, dan zult u het anders moeten aanpakken.
Advies 2
Probeer bij een reorganisatie zo onbjectief mogelijk te zijn


Probeer bij een reorganisatie een zo objectief mogelijk oordeel te geven over de kwaliteit van uw personeel. U kunt ervoor kiezen om zelf uw medewerkers te beoordelen en te selecteren. Bij voorkeur laat u zich bijstaan door een paar collega’s ter bewaking van de objectiviteit van de uitkomsten. Kies allereerst welke criteria u gebruikt om een selectie te maken van het personeel dat u vanwege een reorganisatie moet ontslaan.

Bijvoorbeeld:
Deskundigheid
In hoeverre is uw medewerker inhoudelijk deskundig en kwalitatief van toegevoegde waarde?

Commercieel gevoel
Hoe commercieel is uw medewerker, hoe klantgericht, etc?

Productiviteit
Hoe is de inzet en in hoeverre leidt deze inzet tot het realiseren van omzet en productontwikkeling?

Hoe flexibel is uw werknemer?

Hoe actief en pro-actief is uw werknemer?
Doet hij of zij alleen wat van hem wordt gevraagd of komt uw werknemer zelf met initiatieven en denkt hij of zij mee? Toont hij of zij voldoende commitment?

Ontwikkelingsgerichtheid
Wil uw werknemer zich nog ontwikkelen, is hij of zij kritisch op het eigen functioneren of gelooft hij of zij het allemaal wel?

Mobiliteit
Hoe ver woont de werknemer van het werk en is deze bereidheid tot reizen?

Communicatie
Hoe communiceert uw medewerker. Draagt hij of zij bij aan een goede sfeer en groepsgevoel in het bedrijf?

Werkwijze
Werkt de werknemer volgens de regels en aanpak van het bedrijf? Is de aanpak slordig of juist nauwgezet en accuraat?

Naast deze criteria kunt u vanzelfsprekend nog meer criteria bedenken. Zet ze op een rij (verticaal) en plaats horizontaal de werknemers waarover een beslissing moet worden genomen. Geeft voor elk aspect een cijfer van nul tot tien. Tel alle cijfers op. Klopt de volgorde die dan ontstaat met de volgorde die u intuïtief in uw hoofd had? Waar wijkt het af?

Zorg dat u uw beslissingen bij een reorganisatie zorgvuldig neemt in het belang van uw bedrijf.
 

HRM-Tools voor Leidinggevenden
Heeft u behoefte aan handige tools voor Leidinggevenden? Bijvoorbeeld een tool om zelf arbeidscontracten te kunnen maken. Of voorbeeldmodellen en -teksten die leidinggevenden regelmatig nodig hebben? Inclusief gratis gebruik van onze Digitale Vragenservice voor al uw arbeidsrechtelijke vragen? 

Meld u zich dan aan als gebruiker van de portal HRM-Tools voor Leidinggevenden

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
 

Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende bezig met de voorbereiding van een besluit.

Zodat u een advies nodig heeft van een gespecialiseerd Juridisch Adviseur Arbeidsrecht?

Bijvoorbeeld op het gebied van:

- Het aannemen of ontslaan van personeel;
- Een voorgenomen reorganisatie;
- Of personeelsbeleid.

Neem dan contact op met Groenendaal, Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u praktisch advies gericht op concreet resultaat, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met (T) 035 6 42 10 52 / (GSM) 06 55 33 15 13
 
Meer informatie: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
reorganisatie: hoe selecteert u uw personeel bij een reorganisatie?
reorganisatie en ontslag: betrek uw personeel er zo vroeg mogelijk bij!
reorganisatie van uw bedrijf: een paar aandachtspunten
over het sociaal plan: hoe zit het met het sociaal plan bij reorganisatie?
reorganisatie: gevolgen van een reorganisatie voor uw werknemer
reorganisatie? let op de verplichting van medezeggenschap
sociaal plan - wanneer heeft uw bedrijf een sociaal plan nodig?
doorstart na faillissement - wat zijn de arbeidsrechtelijke gevolgen?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).