1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Bijzonder Verlof: Bedrijven bepalen zelf invulling Bijzonder Verlof

Bijzonder verlof, ook wel buitengewoon verlof genoemd, is niet in de wet geregeld. Voor bijvoorbeeld kraamverlof of langdurend zorgverlof is in de Wet arbeid en zorg (Wazo) vastgelegd op hoeveel uur of dagen verlof de werknemer recht heeft. Dit geldt niet voor bijzonder verlof. Denk hierbij aan verlof voor bijvoorbeeld een huwelijk van de werknemer, huwelijk van een familielid of een verhuizing. Het is aan de werkgever te bepalen hoe hij met deze vormen van betaald verlof omgaat. Vaak is bijzonder verlof geregeld in de cao.

Bijzonder verlof en uw bedrijf
Valt uw bedrijf niet onder een cao, dan mag u zelf bepalen of u bijzonder verlof toekent en zo ja, op hoeveel uur of dagen de werknemer dan recht heeft. In veel gevallen wordt bijzonder verlof in dagen toegekend, ongeacht het aantal uur dat de werknemer op die dag werkt. Dit betekent dat sommige werknemers meer verlofuren krijgen en anderen iets minder (die bijvoorbeeld halve dagen werken).

Bijzonder verlof vastleggen
U doet er verstandig aan de regels voor bijzonder verlof vast te leggen in uw arbeidsvoorwaarden- of bedrijfsreglement. Het is dan voor iedere werknemer duidelijk waar hij aan toe is. Zo ontstaan hierover ook geen conflicten.


Vormen van bijzonder verlof
Meest voorkomende gelegenheden voor bijzonder verlof (geadviseerd aantal dagen vrij)
Geboorte van kind medewerker: 2 dagen
Huwelijk van:
- medewerker (2 dagen)
- (pleeg/stief)kind,
- kleinkind,
- broer of zus,
- zwager of schoonzus of
- (schoon/groot)ouders (1 dag)

Verhuizing: (2 dagen)

Overlijden van:
- echtgenoot/echtgenote, kind, (schoon)ouder (max. 5 dagen)
- broer, zuster,
- grootouders,
- zwager of schoonzus,
- schoonzoon of schoondochter,
- kleinkind (2 dagen)

Huwelijksjubilea van:
- medewerker, ouders,
- schoonouders en grootouders (1 dag)
 

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld u aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

Als welkomstgeschenk ontvangt u de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelwaarde € 79,0 excl. BTW).

 

 

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
vakantieplanner nuttig bij maken vakantieplanning voor uw werknemers
over ouderschapsverlof: werknemer wil minder gaan werken vanwege ouderschapverlof
hoe zit het met ziekte en vakantiedagen
vakantiedagen opsparen, opnemen en/of uitbetalen?
ouderschapverlof en werknemer: bepalingen rond opnemen ouderschapverlof
vakantiedagen en werknemer: wat u moet weten over vakantiedagen
digitale vakantie planner nuttig bij maken vakantie planning
vakantiedagen werknemers: registreer de vakantiedagen van uw werknemers nauwkeurig!
bijzonder verlof: bedrijven bepalen zelf invulling bijzonder verlof
onbetaald verlof voor uw werknemer: welke bepalingen gelden voor onbetaald verlof?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).