1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Vakantiedagen Werknemers: Registreer de vakantiedagen van uw werknemers nauwkeurig!

Werkgevers moeten de vakantiedagen van hun werknemers zorgvuldig registreren. Gebeurt dat niet, en maakt een werknemer bij vertrek bezwaar tegen het aantal uren dat volgens de werkgever resteert, dan zal de rechter vaak de kant van de werknemer kiezen.

Risico bij niet registreren vakantiedagen
U loopt dus als werkgever een relatief behoorlijk financieel risico als u de vakantiedagen van uw werknemers niet goed bijhoudt. Uit art 7:641 lid 2 BW volgt, kort samengevat, dat de werkgever verplicht is de opname van vakantiedagen te administreren. Als er een geschil ontstaat tussen de werkgever en de werknemer over het saldo vakantiedagen, zal de werkgever zijn standpunt onder meer moeten motiveren door overlegging van die gegevens.
 
Dit lijkt allemaal voor de hand te liggen, maar in de rechtspraktijk ontstaat over het saldo vakantiedagen toch nog regelmatig een dispuut. Dit speelt bijvoorbeeld geregeld na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, waarbij een eventueel restant vakantiedagen moet worden uitbetaald ex art 7: 641 lid 1 BW en dus wordt omgezet in klinkende munt.
Als voorbeeld: 20 vakantiedagen vertegenwoordigen dan al gauw een maandsalaris. Voor werkgevers is het in de praktijk soms lastig, zo niet onmogelijk om precies de vakantie- en/of verlofdagen te registeren voor bepaalde groepen werknemers. Denk daarbij aan werknemers die in feite geen vaste standplaats hebben maar veel onderweg zijn, maar dat kan ook gelden voor werknemers die een groot deel van hun werkzaamheden vanuit huis verrichten. Tenslotte is het moeilijk toezicht te houden op werknemers die veel in het buitenland verblijven, de weekenden daarbij inbegrepen.

Jurisprudentie vakantiedagenregistratie
Zo’n laatste situatie speelde recent in een kwestie waarover de Hoge Raad moest oordelen, HR 12 september 2003, JAR 2003/243. In deze kwestie was de arbeidsovereenkomst ontbonden, maar de ex-werknemer vorderde daarna nog de uitbetaling van een fiks aantal vakantiedagen, omdat hij, volgens zijn opgave, ‘nooit op vakantie was geweest’. De werkgever zag zich voor een onmogelijke opgave geplaatst, nu er geen registratie was van de vakantiedagen van deze werknemer die voornamelijk in het buitenland werkzaam was geweest. De kantonrechter en de rechtbank hanteerde echter een strikte uitleg van art 7:641 lid 2 BW en oordeelde dat het niet registreren in de risicosfeer van de werkgever lag en dat dus de geclaimde vakantiedagen moesten worden uitbetaald.
De zaak lag deze werkgever kennelijk nogal zwaar op de maag, want daarna ging hij in cassatie bij de Hoge Raad. De Hoge Raad zag het een en ander genuanceerder en oordeelde dat de werkgever ook aan zijn bewijsverplichting heeft voldaan indien hij de betwisting van het saldo vakantiedagen baseert op de concrete omstandigheid dat de werkgever niet over een dergelijke registratie vakantiedagen kon beschikken gezien de wijze waarop de werkgever en de werknemer invulling hebben gegeven aan de inhoud van de arbeidsovereenkomst.

De conclusie kan dus luiden dat in bijzondere gevallen de werkgever niet ‘wordt gestraft’ voor het niet registreren van het saldo opgenomen vakantiedagen. Het betreft natuurlijk wel uitzonderingen; de hoofdregel is dat de werkgever het wel administratief moet bijhouden. Lukt dat echter door bijzondere en bewijsbare omstandigheden niet, dan kan de werkgever zich daarop beroepen en wordt de registratieverplichting van art 7:641 lid 2 opzij geschoven.

Als u zich aanmeldt voor de portal HRM-Tools voor leidinggeven kunt u gebruik maken van een aparte Registratietool voor het registreren van vakantiedagen van uw werknemers.
Meer weten?
Wilt u meer weten over dit onderwerp en gebruik maken van de vele handige tools en documenten op het gebied van HRM? Klik dan hier voor informatie over HRM-Tools voor leidinggevenden.


Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende bezig met de voorbereiding van een besluit.

Zodat u een advies nodig heeft van een gespecialiseerd Juridisch Adviseur Arbeidsrecht?

Bijvoorbeeld op het gebied van:

- Het aannemen of ontslaan van personeel;
- Een voorgenomen reorganisatie;
- Of personeelsbeleid.

Neem dan contact op met Groenendaal, Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u praktisch advies gericht op concreet resultaat, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met (T) 035 6 42 10 52

Meer informatie: www.groenendaal.nu

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
vakantieplanner nuttig bij maken vakantieplanning voor uw werknemers
over ouderschapsverlof: werknemer wil minder gaan werken vanwege ouderschapverlof
hoe zit het met ziekte en vakantiedagen
vakantiedagen opsparen, opnemen en/of uitbetalen?
ouderschapverlof en werknemer: bepalingen rond opnemen ouderschapverlof
vakantiedagen en werknemer: wat u moet weten over vakantiedagen
digitale vakantie planner nuttig bij maken vakantie planning
vakantiedagen werknemers: registreer de vakantiedagen van uw werknemers nauwkeurig!
bijzonder verlof: bedrijven bepalen zelf invulling bijzonder verlof
onbetaald verlof voor uw werknemer: welke bepalingen gelden voor onbetaald verlof?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).