1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Proeftijd en ontslag: Uitkijken bij ontslag binnen proeftijd

Het kan gebeuren dat u een werknemer heeft aangenomen en al heel snel tot de conclusie komt dat deze 'het niet is'. Ontslag tijdens de proeftijd is dan de enige oplossing. Een ontslag tijdens proeftijd kan echter in strijd zijn met goed werkgeverschap of in strijd zijn met een bijzonder opzegverbod. Kijk dus uit met ontslag tijdens proeftijd, zeker als u denkt dat alles tijdens de proeftijd kan.

Doel van proeftijd
De proeftijd is bedoeld als kennismakingsperiode waarin de werkgever en werknemer over en weer kunnen beoordelen of zij met elkaar door willen gaan. Om deze reden kunnen de werkgever en de werknemer tijdens de proeftijd vrij makkelijk de arbeidsovereenkomst beeindigen. Maar u mag als werkgever niet onder alle omstandigheden uw nieuwe werknemer ontslaan. Zo kan een ontslag tijdens proeftijd in strijd zijn met goed werkgeverschap of het kan in strijd zijn met een ‘bijzonder opzegverbod’ zoals neergelegd in artikel 7: 646 en 648 BW.

Ontslag en Goed werkgeverschap
In artikel 7: 611 BW is bepaald dat de werkgever en de werknemer verplicht zijn om zich als goed werkgever en werknemer te gedragen. Dit houdt in dat de rechtsverhouding tussen de werkgever niet alleen wordt beheerst door de afspraken die zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst maar ook dat de verhouding wordt bepaald door de eisen van redelijkheid en billijkheid. Bij ontslag tijdens proeftijd kan het ontslag in uitzonderlijke gevallen in strijd zijn met het goed werkgeverschap.

Bijzonder opzegverbod
- In artikel 7: 646 BW is bepaald dat de werkgever geen onderscheid mag maken tussen mannen en vrouwen bij onder andere het opzeggen van de arbeidsovereenkomst.
- In artikel 7: 648 BW is bepaald dat een werkgever geen onderscheid mag maken tussen werknemers op grond van verschil in arbeidsduur in onder andere de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd.
Voorbeeld ontslag tijdens proeftijd
Als een vrouw tijdens haar proeftijd ontslagen wordt omdat ze aan haar werkgever heeft verteld dat zij zwanger is, dan kan zij het ontslag binnen twee maanden laten vernietigen. Vaak is het moeilijk om aan te tonen dat haar zwangerschap de reden is voor haar ontslag. Zij kan u als werkgever schriftelijk verzoeken een opgave van reden(en) te geven voor haar ontslag.

Proeftijd en opzegverboden in de wet
De wet zegt dat opzegverboden niet geldig zijn tijdens de proeftijd (behalve als de opzegging in strijd is met de antidiscriminatiewetgeving). Maar in de praktijk betekent dit niet dat u als werkgever nergens rekening mee hoeft te houden. Houd deze opzegverboden tóch in de gaten. Als uw werknemer zijn ontslag voorlegt aan de rechter, onderzoekt deze of u zich als ‘goed werkgever’ heeft gedragen. Geef de werknemer die u in zijn proeftijd ontslaat een neutrale reden. Noem géén reden die onder de opzegverboden valt.
Meer weten?
Wilt u meer weten over dit onderwerp en gebruik maken van de vele handige tools en documenten op het gebied van HRM? Klik dan hier voor informatie over HRM-Tools voor leidinggevenden.

Bron: Intermediair


Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende bezig met de voorbereiding van een besluit.

Zodat u een advies nodig heeft van een gespecialiseerd Juridisch Adviseur Arbeidsrecht?

Bijvoorbeeld op het gebied van:

- Het aannemen of ontslaan van personeel;
- Een voorgenomen reorganisatie;
- Of personeelsbeleid.

Neem dan contact op met Groenendaal, Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u praktisch advies gericht op concreet resultaat, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met (T) 035 6 42 10 52

Meer informatie: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
voorbeeldbrief ontslag op staande voet nuttig bij direct ontslag
ontslagvergoeding werknemer: wanneer wel ontslagvergoeding en wanneer niet?
be�indiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden vraagt nodige aandacht
einde arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden
ontslag op staande voet? ga weloverwogen over op ontslag op staande voet
over ontslag en vergoeding: wanneer wel ontslag vergoeding en wanneer niet?
arbeidsovereenkomst altijd schriftelijk opzeggen
proeftijd en ontslag: uitkijken bij ontslag binnen proeftijd
ontslagvergoeding: zowel werknemers als werkgevers kunnen ontslagvergoeding eisen
ontslag: wanneer is ontslag mogelijk en wanneer niet?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).