1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Digitale Vakantie planner nuttig bij maken vakantie planning

Het gebruik van een digitale vakantie planner is nuttig bij maken van een vakantie planning voor uw werknemers. Elk jaar is het weer hetzelfde: wie kan wanneer op vakantie? Zeker als in uw bedrijf ook nog veel parttimers werken, is het maken van een goede vakantie planning een lastige klus. Een digitale vakantie planner helpt u daarbij.
 

Nut van digitale vakantie planner
Het maken van een digitale vakantie planning met een digitale vakantie planner is goed te doen. Een digitale vakantie planner laat u in een oogopslag zien wie binnen het bedrijf voor welke periode vakantie heeft aangevraagd. Zodat u dan nog tijdig maatregelen kunt nemen.

Belang goede vakantie planning
Het werken met een digitale vakantie planner is natuurlijk heel erg handig. Maar voor een goed planresultaat is meer nodig dan een goede digitale vakantie planner zelf. Een van de oorzaken voor overwerk in vakantieperiodes is een gebrekkige vakantie planning. Iedereen wil graag in dezelfde periode op vakantie. Zijn er teveel mensen tegelijkertijd weg, dan moeten de achterblijvers een stapje harder doen en langer door werken. Met een goede vakantie planning via een digitale vakantie planner zijn veel problemen te voorkomen.

Eerst het voorwerk voor de vakantie planning
Alvorens u de aanvragen van uw personeel kunt invoeren in een digitale vakantie planner, is er al het een en ander aan voorwerk gebeurd. Zo begint u als leidinggevende vroeg aan het inventariseren van de vakantiewensen. Bij voorkeur een half jaar voor elke vakantieperiode. Zowel de voorjaarsvakantie, de zomervakantie als de najaarsvakantie zijn hierbij belangrijk. Medewerkers boeken steeds vroeger hun vakantiebestemming en willen weten waar ze aan toe zijn. Inventariseer tevens hoe het werkaanbod zich in de vakantieperiode zal ontwikkelen en kijk hoe zich dat verhoudt met het resultaat van uw digitale vakantie planner. In sommige branches zie je dat het werkaanbod in vakantieperiodes daadwerkelijk lager wordt; in andere branches is dat wellicht hoger.


Afspraken maken ten behoeve van de vakantie planning
Spreek bij het indienen van verlofaanvragen duidelijk af hoe vakantiewensen worden gehonoreerd. Bijvoorbeeld niet langer dan drie weken aaneengesloten, werknemers met schoolgaande kinderen krijgen voorrang bij het inplannen van vakantie, tijdens de belangrijkste vakantieperiodes (zomer en kerst) kunnen geen extra vrije dagen worden opgenomen. Enzovoort.

Goede interne communnicatie
Maak uw vakantie planning tijdig definitief en maak een print vanuit uw digitale vakantie planner. Eventuele planproblemen doordat mensen te veel tegelijkertijd op vakantie willen, kunnen dan nog in goed overleg worden opgelost.

Voorbeeld vakantie planning
Stel u heeft een afdeling met elf personen, waarvan er negen parttime werken. Het maken van een vakantie planning is ieder jaar weer een hele klus want deze parttimers willen allemaal tegelijk op vakantie. U moet echter wel een minimale bezetting handhaven. Hoe kunt u het maken van een goede vakantie planning het best aanpakken?

Maak afspraken voor een goede vakantie planning
De worsteling met de vakantie planning van medewerkers die bijna allemaal tegelijk op vakantie willen, lost u op door goed te anticiperen en door duidelijke afspraken te maken.

Uw medewerkers kunnen nu eenmaal niet allemaal tegelijk op vakantie gaan. Daar is geen discussie over mogelijk. Om dan te zorgen voor een eerlijke vakantie planning zijn er regels nodig. U ziet bijvoorbeeld dat mensen met kinderen, gebonden zijn aan een bepaalde periode. Die zouden dan voorrang kunnen hebben bij het maken van de vakantie planning van het personeel.

Mensen zonder kinderen hebben vaak ruimere mogelijkheden om hun vakantie te plannen. Dat biedt ruimte in uw vakantie planning. U kunt per jaar bepalen wie als eerste een keuze mag maken, wie als tweede enzovoort. Diegenen die als eerste mogen kiezen dit jaar, komen de volgende periode niet als eerste aan de beurt. Geef wel de grens aan van hoeveel mensen maximaal kunnen kiezen per vakantieperiode. Zet een systeem voor een vakantie planning op dat zo rechtvaardig mogelijk is, met als doelstelling: optimale bezetting tijdens vakantieperioden.


Praktische invulling vakantie planning
Pak de vakantie planning zo praktisch mogelijk aan. Maak een lijst voor de vakantie planning met de vakantieperiodes daarin, de namen van de mensen, de maximale keuze,en geef vervolgens de lijst door om te kiezen. Geef de lijst eerst aan diegenen die het eerste mogen kiezen dit jaar, dan diegene die als tweede de keus mag maken, enzovoort.

Goede bedrijfsvoering en vakantie planning
Voordat u deze vorm van het samenstellen van een vakantie planning invoert, kunt u een toelichting geven met de argumenten waarom een goede vakantie planning nodig is. Natuurlijk vinden mensen het niet leuk dat ze beperkt worden in hun keuze in welke periode ze op vakantie gaan. Maar als u goed uitlegt waarom een vakantie planning nodig is, zullen ze zeker begrip kunnen opbrengen voor een vakantie planning. Wellicht zijn er personeelsleden die ideeën hebben over een goede vakantie planning en die u kunnen helpen bij het samenstellen van een goede vakantie planning.
Laat ze meedenken, want een goede vakantie planning is in hun eigen belang. Waak over een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Dat is uw verantwoordelijkheid. Wees daarom met een vroegtijdige vakantie planning onenigheid voor, zodat u niet ieder keer overvallen wordt door vakantieperikelen. Duidelijkheid geeft ook rust aan uw team en aan u als leidinggevende.


 

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld u aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

Als welkomstgeschenk ontvangt u de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelwaarde € 79,0 excl. BTW).

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
vakantieplanner nuttig bij maken vakantieplanning voor uw werknemers
over ouderschapsverlof: werknemer wil minder gaan werken vanwege ouderschapverlof
hoe zit het met ziekte en vakantiedagen
vakantiedagen opsparen, opnemen en/of uitbetalen?
ouderschapverlof en werknemer: bepalingen rond opnemen ouderschapverlof
vakantiedagen en werknemer: wat u moet weten over vakantiedagen
digitale vakantie planner nuttig bij maken vakantie planning
vakantiedagen werknemers: registreer de vakantiedagen van uw werknemers nauwkeurig!
bijzonder verlof: bedrijven bepalen zelf invulling bijzonder verlof
onbetaald verlof voor uw werknemer: welke bepalingen gelden voor onbetaald verlof?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).