1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Ontslag op staande voet? Ga weloverwogen over op ontslag op staande voet

Direct ontslaan van personeel doet u niet zomaar. Daarvoor moet een zeer dringende reden aanwezig zijn. Pas dan kunt u besluiten tot ontslag op staande voet. De toevoeging "op staande voet" wil zeggen dat u niet eerst toestemming aan het CWI vraagt. U handelt als werkgever direct, u kunt niet wachten op de uitslag van de CWI-procedure. Van een dringende reden is sprake wanneer uw werknemer zich schuldig maakt aan ernstige vergrijpen of misdragingen. Bijvoorbeeld sexuele intimidatie van een collega, diefstal in het bedrijf, bedreiging, mishandeling, sabotage, enzovoort.
Twijfel bij ontslag op staande voet werknemer
Het kan zijn dat u niet zeker weet of de concrete situatie van uw zich misdragende werknemer valt binnen de grenzen van een ontslag op staande voet. Twijfelt u of sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet dan kunt u voor alle zekerheid een ontslagvergunning "voor zover vereist" vragen. In dat geval is het dan aan te raden om bij zo'n situatie van ontslag op staande voet een juridisch deskundige al dan niet vanuit uw werkgeversorganisatie te raadplegen. Houd er in dat geval ernstig rekening mee dat uw werknemer bij ontslag op staande voet de rechter zal inschakelen. En dat u het risico loopt dat de rechter besluit het niet met uw dringende reden eens te zijn voor ontslag op staande voet.

Ontslag op staande voet nietig verklaard
In dat geval wordt het door u in gang gezette ontslag op staande voet nietig verklaard. Als het even kan, stuur als laatste waarschuwing een brief aan uw werknemer voordat u overgaat tot ontslag op staande voet. Besluit u over te gaan tot ontslag op staande voet, dan moet u de betrokkene de reden onmiddellijk meedelen en het ontslag er meteen op laten volgen.

Voorbeeld Brief Ontslag op staande voet
In de hierboven geschetste situatie moet u vaak snel handelen en heeft u geen tijd om op dat moment nog allerlei juridische briefteksten te gaan schrijven. Neem daarom een abonnement op HRM-Tools voor leidinggevenden. De benodigde juridische briefteksten staan dan op elk moment tot uw beschikking!
Voorwaardelijk ontslag op staande voet soms mogelijk
Kan een werknemer die op staande voet is ontslagen daarna opnieuw op staande voet worden ontslagen (nadat nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen), voor het geval het reeds verleende ontslag op staande voet niet rechtsgeldig zou zijn? Voorwaardelijk ontslag op staande voet is meestal ongeldig. Slechts als de werkgever dit toepast als veiligheidsklep bij ontslagname door de werknemer is dit toegestaan, mits de ontslagreden gelijk blijft.
De kantonrechter in Leeuwarden boog zich onlangs over een zaak van een productiemedewerker die verliefd werd op een vrouwelijke account manager en haar vanaf zijn huisadres e-mailtjes op haar zakelijke mailadres stuurde met diverse oneerbare voorstellen. De medewerkster beklaagde zich bij de directeur, die de productiemedewerker op het matje riep. Deze laatste zegde tijdens dit gesprek zijn dienstverband per direct op, en herhaalde deze mededeling de volgende dag in een gesprek waarbij ook de advocaat van het bedrijf aanwezig was.

De medewerker overhandigde daarbij een schriftelijke notitie waarin hij zijn ontslag bevestigde. Een week later kreeg hij spijt, schakelde een eigen advocaat in en spande een kort geding aan. De kantonrechter moest zich buigen over twee vragen: kan de medewerker zijn ontslag intrekken omdat hij emotioneel van slag was? Zo ja, is het voorwaardelijk ontslag op staande voet dan geldig?

Seksuele intimidatie en ontslag op staande voet
De eerste vraag beantwoordde de rechter negatief. Werknemer had in alle rust zijn versie van het verhaal op papier gezet en de volgende dag overhandigd. Voor het geval de bodemrechter dit anders zou beoordelen, beantwoordde de rechter ook de tweede vraag. Hij stelt dat voorwaardelijk ontslag op staande voet is toegestaan mits de werkgever de grondslag van het ontslag – in dit geval seksuele intimidatie – niet heeft gewijzigd. Het voorwaardelijk ontslag krijgt alleen zijn beslag in de situatie dat de werknemer terugkrabbelt en zijn ontslag intrekt. Werkgevers kunnen hierdoor het initiatief bij de medewerker laten, maar zijn daar niet van afhankelijk.
Vragenservice en Ontslag op staande voet
Meld u zich aan voor HRM-Tools voor Leidinggevenden dan kunt u gratis gebruik maken van onze Digitale Vragenservice voor Arbeidsrechtelijke vragen.


Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende bezig met de voorbereiding van een besluit.

Zodat u een advies nodig heeft van een gespecialiseerd Juridisch Adviseur Arbeidsrecht?

Bijvoorbeeld op het gebied van:

- Het aannemen of ontslaan van personeel;
- Een voorgenomen reorganisatie;
- Of personeelsbeleid.

Neem dan contact op met Groenendaal, Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u praktisch advies gericht op concreet resultaat, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met (T) 035 6836543 of GSM 0655331513

Meer informatie: www.groenendaal.nu

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
voorbeeldbrief ontslag op staande voet nuttig bij direct ontslag
ontslagvergoeding werknemer: wanneer wel ontslagvergoeding en wanneer niet?
be�indiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden vraagt nodige aandacht
einde arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden
ontslag op staande voet? ga weloverwogen over op ontslag op staande voet
over ontslag en vergoeding: wanneer wel ontslag vergoeding en wanneer niet?
arbeidsovereenkomst altijd schriftelijk opzeggen
proeftijd en ontslag: uitkijken bij ontslag binnen proeftijd
ontslagvergoeding: zowel werknemers als werkgevers kunnen ontslagvergoeding eisen
ontslag: wanneer is ontslag mogelijk en wanneer niet?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).