1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Einde Arbeidsovereenkomst met Wederzijds Goedvinden

Van een Einde van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is sprake wanneer u als werkgever met uw werknemer afspreekt de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dit is anders dan bij eenzijdige opzegging, die ook tegen de wil van de andere partij in kan gaan. Beëindigen met wederzijds goedvinden vraagt van u als werkgever de nodige aandacht.

Einde Arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden niet snel aangenomen
Het bestaan van wederzijds goedvinden bij het realiseren van een Einde Arbeidsovereenkomst wordt in de praktijk niet snel aangenomen. Het moet absoluut zeker zijn dat de werknemer de wil hiertoe heeft en zich bewust is van de consequenties van zijn keuze. Het is daarom raadzaam de voorwaarden van de situatie van einde van een arbeidsovereenkomst in een aparte beëindigingovereenkomst vast te leggen.

Vastleggen Einde Arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden
Om misverstanden te voorkomen is het raadzaam een Einde Arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden schriftelijk vast te leggen in een beëindiging- of vaststellingsovereenkomst. Voor de werkgever geldt bovendien dat hij een duidelijke en ondubbelzinnige wilsverklaring van de werknemer, gericht op het einde van de arbeidsovereenkomst, moet kunnen aantonen. Slaagt de werkgever daar niet in dan zal de rechter niet snel aannemen dat sprake is van een einde van de arbeidsovereenkomst (de zogenoemde beëindiging met wederzijds goedvinden).

Einde Arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden met einddatum
Wel zal de werknemer erop moeten letten dat in de beëindigingovereenkomst een einddatum wordt gekozen, waarin rekening is gehouden met de voor de werkgever geldende opzegtermijn. Eindigt het dienstverband te vroeg en komt het einde van de arbeidsovereenkomst dus te vroeg, dan kan het UWV een uitkering weigeren over de zogenaamde ‘fictieve’ opzegtermijn.


Hoofdpunten Einde Arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden
Hoofdpunten van een Einde Arbeidsovereenkomst (beëindigingovereenkomst) zijn de datum waarop de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden eindigt en welke vergoeding in verband met de beëindiging eventueel aan de werknemer wordt betaald. Het is verstandig op te nemen dat op initiatief van de werkgever is besloten de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Verder is het raadzaam te vermelden dat het de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer is om te (laten) onderzoeken hoe het zit met zijn uitkeringsrechten. Hiermee wordt voorkomen dat de werknemer alleen afgaat op mededelingen van de werkgever over zijn WW-rechten.

Wat regelen bij Einde Arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden
De volgende onderwerpen zijn meestal terug te vinden in een schriftelijke overeenkomst: 
- de datum, waarop de arbeidsovereenkomst eindigt; 
- uitbetaling tegoed vakantiegeld en uitbetaling of opnemen van tegoed vakantiedagen;
- het wel of niet werken tot aan de datum einde dienstverband; 
- het wel of niet onverkorte gebruik van de bedrijfswagen;
- de hoogte van de ontslagvergoeding;
- de status van een overeengekomen concurrentiebeding;
- geheimhoudingsbeding; finale kwijtingbeding.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het einde van een arbeidsovereenkomst (beëindiging van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden) en gebruik maken van een modeltekst voor de briefwisseling met uw werknemer. Heeft u juridische vragen voor onze Digitale Vragenservice? Meld u dan aan voor HRM-Tools voor leidinggevenden.  


Bron: www.arbeidsrecht.nl

 

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld u aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

Als welkomstgeschenk ontvangt u de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelwaarde € 79,0 excl. BTW).

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
voorbeeldbrief ontslag op staande voet nuttig bij direct ontslag
ontslagvergoeding werknemer: wanneer wel ontslagvergoeding en wanneer niet?
be�indiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden vraagt nodige aandacht
einde arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden
ontslag op staande voet? ga weloverwogen over op ontslag op staande voet
over ontslag en vergoeding: wanneer wel ontslag vergoeding en wanneer niet?
arbeidsovereenkomst altijd schriftelijk opzeggen
proeftijd en ontslag: uitkijken bij ontslag binnen proeftijd
ontslagvergoeding: zowel werknemers als werkgevers kunnen ontslagvergoeding eisen
ontslag: wanneer is ontslag mogelijk en wanneer niet?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).