1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Wat mogen werkgevers vragen bij langdurige ziekte?

De meeste werkgevers weten wel dat zowel werkgevers als werknemers verplicht zijn in geval van ziekte actief mee te werken aan re-integratie. Maar welke informatie mogen werkgevers vragen aan werknemers om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen? Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft hierover een nieuw rapport uitgebracht met vuistregels. Dit gaat ondermeer in op de vraag wat werkgevers aan een sollicitant of werknemer mogen vragen en welke rol een ondernemingsraad en een arbodienst vervullen.
Door de nieuwe regelgeving over de te verrichten re-integratieactiviteiten en de verlengde loondoorbetalingsverplichting hebben werkgevers meer behoefte aan informatie, bijvoorbeeld over de oorzaak en de ernst van de ziekte van de werknemer, de verwachtingen over de duur van de ziekte en de mogelijkheden om aangepaste werkzaamheden te verrichten. Als werkgever wilt u immers controleren of uw werknemer daadwerkelijk ziek is en hem/haar zo snel mogelijk re-integreren. Deze informatiebehoefte raakt echter direct aan de privacy van de zieke werknemer.

Vuistregels nieuwe rapport
Het CBP publiceerde hierover in 2004 het rapport “De zieke werknemer en privacy”. Inmiddels heeft het CBP een tweede, geheel geactualiseerde versie van het rapport uitgebracht. Hierin staan vuistregels voor het gebruik en de uitwisseling van gegevens van de zieke werknemer.Wat mag u als werkgever niet vragen aan uw werknemer?
U mag niet informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte. Evenmin mag u vragen of het verzuim werkgerelateerd is. De bedrijfsarts mag deze informatie wel vragen en aan u doorgeven. Het rapport licht hierover toe: “Met de kennis over het feit dat de werknemer verzuimt wegens bijvoorbeeld migraine, kan de werkgever niet beoordelen of aanpassingen van de verlichting, het veranderen van de taakinhoud of het wijzigen van het aantal werkuren noodzakelijk is voor een spoedige re-integratie. Hiervoor heeft de werkgever een deskundig advies van de bedrijfsarts nodig.”

Het CPB geeft daarmee aan dat werkgevers genoeg hebben aan informatie over de functionele beperkingen en noodzakelijke aanpassingen in het kader van de re-integratie.

Wat mag u als werkgever wel vragen aan uw werknemer?
U mag wel vragen naar bijvoorbeeld:
- gegevens over het (verpleeg)adres,
- de vermoedelijke duur van het verzuim,
- lopende afspraken en werkzaamheden van de werknemer.Meer weten?
Wilt u meer weten over dit onderwerp en gebruik maken van de vele handige tools en documenten op het gebied van HRM? Klik dan hier voor informatie over HRM-Tools voor leidinggevenden.

 

Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende op zoek naar juridische ondersteuning en advisering? 

- Omdat uw bedrijf groeit en u allerlei juridische zaken rond uw personeel goed wilt regelen.
- Of omdat u personeel moet ontslaan vanwege een reorganisatie.
- Of vanwege een andere reden?

Neem dan contact op met Groenendaal Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u concreet en praktisch juridisch advies, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met  (T) 035 6 42 10 52/ (GSM) 06 55 33 15 13  of het contactformulier invullen.

Meer informatie over Groenendaal Juridisch Adviesbureau: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
steun eigen collega s helpt tegen ziekteverzuim
arbeidsconflict geen reden voor ziekmelding
wat mogen werkgevers vragen bij langdurige ziekte?
verzuimreglement opstellen: zorg voor duidelijkheid bij ziekmelding
tips voor preventie van ziekteverzuim
wachtdagen betaling bij ziekte werknemer
gezonde bouwvakkers belangrijk voor uw bedrijf: let op de arboregels voor de bouw!
actief verzuimmanagement nodig om risico�s ziekteverzuim te beperken
actief verzuimbeleid onmisbaar voor bedrijven in het mkb
verzuimkosten verlagen: hoe pakt u uw verzuimkosten aan?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).