1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Ontslagvergoeding Werknemer: wanneer wel ontslagvergoeding en wanneer niet?

Bij ontslag heeft een ex-werknemer vaak recht op een ontslagvergoeding in de vorm van een financiële schadeloosstelling. Dit is niet alleen het geval als het ontslag via de kantonrechter wordt geregeld. Ook als u als werkgever met uw werknemer met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst gaat beëindigen, kan er sprake zijn van een ontslagvergoeding. Zo'n ontslagvergoeding wordt ook wel gouden handdruk genoemd.


Ontslagvergoeding als vervanging
Een ontslagvergoeding is bedoeld om de inkomsten die uw werknemer misloopt gedeeltelijk te compenseren. Een ontslagvergoeding moet het inkomen van uw werknemer vervangen. Dit is het geval als hij of zij werkloos wordt of een nieuwe baan krijgt met een aanzienlijk lager salaris. Soms is er ook sprake van een ontslagvergoeding bedoeld ter compensatie van pensioenschade.

Ontslagvergoeding en wederzijds goedvinden
Als het ontbinden van het contract niet via de kantonrechter gaat, maar met wederzijds goedvinden, wordt de hoogte van de ontslagvergoeding vaak in onderling overleg bepaald. Bij de onderhandeling over de hoogte van de ontslagvergoeding spelen dan verschillende factoren mee die alle min of meer bepalend zijn voor de hoogte van de ontslagvergoeding. Laat u hierover goed informeren door een arbeidsrechtdeskundige.

Indicatie ontslagvergoeding
Er zijn verschillende methoden om de ontslagvergoeding te berekenen. Verschillende formules worden in de praktijk toegepast om de hoogte van de ontslagvergoeding te bepalen. Met name bekend zijn de Kantonrechtersformule (relatief veel gebruikt omdat er iets te rekenen valt), de ST-formule, de  - Constante suppletieformule en de Zwartkruisformule.

Voorbeeld berekening ontslagvergoeding
Bij dit voorbeeld wordt een rekenmethode genomen. Bedenk dat zo'n methode voor berekening van de ontslagvergoeding nooit letterlijk wordt gevolgd. Het gaat altijd om maatwerk met uitzonderingen.

Een ontslagvergoeding zou op de volgende wijze kunnen worden vastgesteld: A x B x C. In deze vergoeding staat A voor aantal gewogen dienstjaren, B voor de beloning en C voor de correctiefactor. De dienstjaren worden afgerond op hele jaren. Een periode van zes maanden en een dag telt mee als een heel jaar.
Ontslagvergoeding en gewogen dienstjaren
Bij een ontslagvergoeding wordt sterk gekeken naar de leeftijd van de werknemer. Daarom is er sprake van een aantal gewogen dienstjaren. De jaren dat een werknemer voor z’n veertigste werkte bij je bedrijf heeft een factor van één. Tussen 40 en 50 jaar een factor van anderhalf en alle jaren dat hij vijftig jaar of ouder was en bij je gewerkt heeft, moet je meenemen met de factor 2. Dus als iemand 53 jaar is en 11 jaar bij je kantoor heeft gewerkt moet je 8x1,5 en 3x2 doen. Hierbij kom je op 18 gewogen dienstjaren.

Ontslagvergoeding en Beloning
De beloning is alles wat betrekking heeft tot het loon. Daaronder vallen het brutomaandloon, de vakantietoeslag, de ertiende maand die vaststaat en ook jaarlijks wordt uitgekeerd, de structurele overwerkvergoeding en de vaste ploegentoeslag.

Ontslagvergoeding en de correctiefactor
Als er sprake is van verwijtwaar gedrag van de werknemer kan dat meegenomen worden in het bedrag door de correctiefactor. Een factor van 0,5 is dan een mogelijkheid. Dit bepaalt meestal de kantonrechter.

Ontslagvergoeding en Suppletiemethode
De suppletiemethode ziet er heel anders uit dan de kantonrechtersformule. Bij de suppletiemethode wordt ervan uitgegaan dat de werknemer een bepaald inkomen moet hebben om van rond te komen, als aanvulling op zijn of haar WW-uitkering.

Soms helemaal geen ontslagvergoeding
In de praktijk gebeurt het nog wel eens dat een ontslagvergoeding geheel ten onrechte wordt uitgekeerd. Een werknemer die tijdens een ontslagprocedure verzwijgt dat hij al een nieuwe baan heeft, loopt het risico dat hij de ontslagvergoeding via de rechter aan zijn werkgever terug moet betalen. U kunt als werkgever met uw werknemer een ontslagvergoeding afspreken als u onderhandelt om het dienstverband te beëindigen. De hoogte van de ontslagvergoeding die in een beëindigingsovereenkomst wordt neergelegd is onder andere afhankelijk van de toekomstperspectieven van uw werknemer. De vergoeding valt minder hoog uit indien uw werknemer uitzicht heeft op een nieuwe baan.

Heeft u een ontslagvergoeding betaald en komt u er als werkgever op een gegeven moment achter dat uw werknemer tijdens de ontslagprocedure verzwegen heeft uitzicht te hebben op een andere baan met een vergelijkbaar of zelfs hoger salaris, dan kunt u als werkgever naar de rechter stappen. U kunt dan als werkgever de rechter verzoeken de beëindigingsovereenkomst op grond van bedrog te vernietigen. Er is sprake van bedrog als uw werknemer door een oneerlijke proceshouding belet dat in de procedure feiten aan het licht komen die tot een gunstige afloop van de procedure voor u als werkgever zouden kunnen leiden. Uw werknemer mag een nieuwe baan niet verzwijgen als hij een ontslagvergoeding ontvangt. Omdat dit  verzwegen feit van belang is voor de hoogte van de ontslagvergoeding.


HRM-Tools voor Leidinggevenden
Heeft u behoefte aan handige tools voor Leidinggevenden? Bijvoorbeeld een tool om zelf arbeidscontracten te kunnen maken. Of voorbeeldmodellen en -teksten die leidinggevenden regelmatig nodig hebben? Inclusief gratis gebruik van onze Digitale Vragenservice voor al uw arbeidsrechtelijke vragen?

Meld u zich dan aan als gebruiker van de portal HRM-Tools voor Leidinggevenden.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
 

Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende bezig met de voorbereiding van een besluit.

Zodat u een advies nodig heeft van een gespecialiseerd Juridisch Adviseur Arbeidsrecht?

Bijvoorbeeld op het gebied van:

- Het aannemen of ontslaan van personeel;
- Een voorgenomen reorganisatie;
- Of personeelsbeleid.

Neem dan contact op met Groenendaal, Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u praktisch advies gericht op concreet resultaat, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met (T) 035 6 42 10 52

Meer informatie: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
voorbeeldbrief ontslag op staande voet nuttig bij direct ontslag
ontslagvergoeding werknemer: wanneer wel ontslagvergoeding en wanneer niet?
be�indiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden vraagt nodige aandacht
einde arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden
ontslag op staande voet? ga weloverwogen over op ontslag op staande voet
over ontslag en vergoeding: wanneer wel ontslag vergoeding en wanneer niet?
arbeidsovereenkomst altijd schriftelijk opzeggen
proeftijd en ontslag: uitkijken bij ontslag binnen proeftijd
ontslagvergoeding: zowel werknemers als werkgevers kunnen ontslagvergoeding eisen
ontslag: wanneer is ontslag mogelijk en wanneer niet?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).