1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Hoe zit het met ziekte en vakantiedagen

Sneu maar in veel gevallen niet te voorkomen. Uw werknemer wordt tijdens zijn of haar vakantie ziek. Hoe zit het met de opgenomen vakantiedagen als er sprake is van ziekte van de werknemer? Geldt ziekte als een reden om vakantiedagen op te schorten? Of blijven vakantiedagen bij ziekte gewoon vakantiedagen? 

Ziekte en Vakantiedagen: Uitsluitend bovenwettelijke vakantiedagen
Als uw werknemer ziek wordt tijdens een vakantie mogen bij ziekte ziektedagen als vakantiedagen worden aangemerkt. Dit kan alleen als u als werkgever de mogelijkheid van ziekte en de gevolgen ervan met uw werknemer van te voren schriftelijk heeft afgesproken. En als het gaat om extra, dus bovenwettelijke, vakantiedagen van het lopende jaar. Wettelijke vakantiedagen per jaar kunnen berekend worden door 4 maal de wekelijkse arbeidsduur te nemen, dat is 20 dagen bij een volle werkweek.

Ziekte en Vakantiedagen: Instemming werknemer
In artikel 7: 636 BW is vastgelegd dat ziektedagen aangemerkt kunnen worden als vakantiedagen indien de werknemer die ziek wordt daarmee instemt. U mag dit als werkgever niet op voorhand bepalen maar kunt deze afspraak alleen maken in een voorkomend geval.
 
Een reden voor de werknemer om als hij ziek wordt hiermee in te stemmen, kan zijn dat de werkgever bij ziekte de regel hanteert dat de eerste twee dagen als wachtdagen gelden en in het geheel geen loon wordt betaald of bij ziekte slechts 70% van het loon doorbetaald. Dit betekent dat de werknemer geen dan wel minder loon ontvangt. Stemt hij in met het voorstel van de werkgever om deze dagen aan te wijzen als vakantiedagen dan maakt hij wel aanspraak op betaling van zijn volledige loon.

Ziekte en Vakantiedagen: wat in geval van onvoldoende vakantiedagen?
Als uw werknemer onvoldoende vakantiedagen heeft dan kunt u als werkgever niet de ziektedagen verrekenen met vakantiedagen die uw werknemer nog moet opbouwen. Ook kunt u als werkgever niet verrekenen met de vakantiedagen die uw werknemer heeft opgespaard in de voorafgaande jaren.

Schriftelijke overeenkomst
U kunt als werkgever alleen op voorhand bepalen dat bij ziekte een aantal ziektedagen worden aangemerkt als vakantiedagen indien u dit in een schriftelijke overeenkomst heeft vastgelegd. Meestal wordt in een dergelijke bepaling opgenomen in de arbeidsovereenkomst of in de cao. Ook hier geldt dat alleen de bovenwettelijke vakantiedagen verrekend mogen worden.
 

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld u aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

Als welkomstgeschenk ontvangt u de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants)

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
vakantieplanner nuttig bij maken vakantieplanning voor uw werknemers
over ouderschapsverlof: werknemer wil minder gaan werken vanwege ouderschapverlof
hoe zit het met ziekte en vakantiedagen
vakantiedagen opsparen, opnemen en/of uitbetalen?
ouderschapverlof en werknemer: bepalingen rond opnemen ouderschapverlof
vakantiedagen en werknemer: wat u moet weten over vakantiedagen
digitale vakantie planner nuttig bij maken vakantie planning
vakantiedagen werknemers: registreer de vakantiedagen van uw werknemers nauwkeurig!
bijzonder verlof: bedrijven bepalen zelf invulling bijzonder verlof
onbetaald verlof voor uw werknemer: welke bepalingen gelden voor onbetaald verlof?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).