1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Arbeidsconflict geen reden voor ziekmelding

Het kan in elke organisatie en in elk bedrijf gebeuren: een arbeidsconflict tussen u en uw werknemer of een arbeidsconflict tussen uw werknemer en zijn collega's. Loopt een arbeidsconflict hoog op dan is de kans groot dat uw werknemer zich ziek meldt. Wat kunt u dan het best als leidinggevende met zo'n arbeidsconflict doen? Ziekmelding vanwege een arbeidsconflict wordt ook wel een situatieve arbeidsongeschiktheid genoemd. Uw werknemer vindt dat hij of zij niet kan werken vanwege het arbeidsconflict.

Probeer in dat geval het verzuim van uw werknemer uit de ziektesfeer te halen. Uw werknemer is immers niet ziek, er is alleen sprake van een arbeidsconflict. In eerste instantie kunt u proberen het arbeidsconflict zelf op te lossen. Lukt dat niet, denk dan eens aan het inschakelen van een mediator. Een mediator helpt bij een arbeidsconflict vaak meer dan het conflict uitvechten via de rechter met alle kosten en frustraties vandien. Uw bedrijfsarts zal overigens bij een arbeidsconflict waarschijnlijk ook op een mediator aansturen. Neem mediation wel serieus. Blijft uw werknemer lang thuis dan moet u wellicht een beroep doen op de WGA. Het weigeren van mediation kan dan worden uitgelegd als het niet voldoen aan een reïntegratieverplichting.

Meld in elk geval zo snel mogelijk aan uw Arbodienst dat er sprake is van een arbeidsconflict met uw werknemer. Zolang uw werknemer niet arbeidsongeschikt is verklaard heeft deze recht op doorbetaling van zijn loon. Dat wordt anders een duur arbeidsconflict voor u als werkgever. Wordt uw werknemer arbeidsgeschikt verklaard dan moet deze weer aan de slag. Gaat dit nog niet dan wordt wellicht een afkoelingsperiode voorgesteld van een paar weken waarbij uw werknemer betaald verlof geniet. Na de afkoelingsperiode moet het arbeidsconflict worden opgelost. Weigert uw werknemer weer te komen werken na de afkoelingsperiode dan bent u niet langer verplicht het loon door te betalen.

Wilt u meer weten over het omgaan met een arbeidsconflict en vooral het voorkomen van een arbeidsconflict, neem dan een gebruiksabonnement op HRM-Tools voor Leidinggevenden.    


 

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld u aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

Als welkomstgeschenk ontvangt u de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelwaarde € 79,0 excl. BTW).

 

 

 

 

 

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
steun eigen collega s helpt tegen ziekteverzuim
arbeidsconflict geen reden voor ziekmelding
wat mogen werkgevers vragen bij langdurige ziekte?
verzuimreglement opstellen: zorg voor duidelijkheid bij ziekmelding
tips voor preventie van ziekteverzuim
wachtdagen betaling bij ziekte werknemer
gezonde bouwvakkers belangrijk voor uw bedrijf: let op de arboregels voor de bouw!
actief verzuimmanagement nodig om risico�s ziekteverzuim te beperken
actief verzuimbeleid onmisbaar voor bedrijven in het mkb
verzuimkosten verlagen: hoe pakt u uw verzuimkosten aan?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).