1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Steun eigen collega s helpt tegen ziekteverzuim

Werknemers die veel steun van hun leidinggevenden ervaren, hervatten minder snel hun werk. Steun van rechtstreekse collega's zorgt wel voor een snellere terugkeer. Dit concludeert Maaike Post van het Universitair Medisch Centrum Groningen in haar proefschrift over werkhervatting door werknemers die onder de Wet verbetering poortwachter vallen. Zij is enige tijd geleden gepromoveerd op haar onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Het onderzoek
Voor haar onderzoek volgde zij bijna duizend werknemers tot tien maanden na hun ziektemelding. Momenteel werkt zij als adviseur reïntegratie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag. Post concludeert dat zowel factoren die met het werk te maken hebben als het type klacht van een werknemer bepalen wanneer een langdurig zieke werknemer zijn werk weer hervat. De werkgerelateerde factoren zijn de sector waar de betrokkene werkt, de steun van zijn leidinggevende en de steun van zijn collega's.

Type klacht van invloed 
Het type klacht is te onderscheiden in klachten aan het houding- en bewegingsapparaat, andere fysieke klachten als hart- en vaatziekten en psychische klachten. Werknemers met klachten aan houding- en bewegingsapparaat gaan relatief het snelste weer aan het werk. Zij die psychische klachten hebben, hebben de meeste tijd nodig voor hervatting van hun werk. 
Ook sector van werknemer van belang
Werknemers uit de sector onderwijs hervatten hun werk het minst snel. Dit kan komen doordat in het onderwijs minder alternatieve taken beschikbaar zijn. De steun van de leidinggevende blijkt een omgekeerd effect te hebben: hoe minder steun, des te sneller de werknemer het werk weer hervat. Een mogelijke verklaring hiervoor is een combinatie van de economische neergang en een mogelijk slechte verhouding met de leidinggevende. Steun van collega's beïnvloedt werkhervatting in positieve zin. Als zij de werknemer meer steunen, hervat deze eerder het werk.

Invloedsfactoren op snelheid reïntegratie 

Reïntegratie kan plaatsvinden via een vooropgesteld tijdschema, dan wel op basis van het verloop van klachten. Uit het onderzoek blijkt dat deze laatste vorm het meest wordt toegepast. Dit ondanks dat al eerder is aangetoond dat het tijdschema er juist voor zorgt dat werknemers sneller weer aan het werk gaan. Verder blijkt uit het onderzoek dat de termijnen die in de Wet verbetering poortwachter zijn opgenomen voor de verschillende acties in het reïntegratieproces, in veel gevallen niet worden gehaald. Post ontdekte dat deze meestal wel worden gehaald bij werknemers die snel reïntegreren.

Meer weten?
Wilt u meer weten over dit onderwerp en gebruik maken van de vele handige tools en documenten op het gebied van HRM? Klik dan hier voor informatie over HRM-Tools voor leidinggevenden.

Gratis nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van onze HRM-Tools voor Leidinggevenden?
Abonneer u dan op onze gratis nieuwsbrief! 


Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?


Bent u als leidinggevende op zoek naar juridische ondersteuning en advisering? 

- Omdat uw bedrijf groeit en u allerlei juridische zaken rond uw personeel goed wilt regelen.
- Of omdat u personeel moet ontslaan vanwege een reorganisatie.
- Of vanwege een andere reden?

Neem dan contact op met Groenendaal Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u concreet en praktisch juridisch advies, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met  (T) 035 6 42 10 52/ (GSM) 06 55 33 15 13  of het contactformulier invullen.

Meer informatie over Groenendaal Juridisch Adviesbureau: www.groenendaal.nu

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
steun eigen collega s helpt tegen ziekteverzuim
arbeidsconflict geen reden voor ziekmelding
wat mogen werkgevers vragen bij langdurige ziekte?
verzuimreglement opstellen: zorg voor duidelijkheid bij ziekmelding
tips voor preventie van ziekteverzuim
wachtdagen betaling bij ziekte werknemer
gezonde bouwvakkers belangrijk voor uw bedrijf: let op de arboregels voor de bouw!
actief verzuimmanagement nodig om risico�s ziekteverzuim te beperken
actief verzuimbeleid onmisbaar voor bedrijven in het mkb
verzuimkosten verlagen: hoe pakt u uw verzuimkosten aan?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).