1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Vakantieplanner nuttig bij maken vakantieplanning voor uw werknemers

Het gebruik van een digitale vakantieplanner is nuttig bij maken van een vakantieplanning voor uw werknemers. Elk jaar is het weer hetzelfde: wie kan wanneer op vakantie? Zeker als in uw bedrijf ook nog veel parttimers werken, is het maken van een goede vakantieplanning een lastige klus. Een digitale vakantieplanner helpt u daarbij.

Nut van digitale vakantieplanner
Het maken van een digitale vakantieplanning met een digitale vakantieplanner is goed te doen. Een digitale vakantieplanner laat u in een oogopslag zien wie binnen het bedrijf voor welke periode vakantie heeft aangevraagd. Zodat u dan nog tijdig maatregelen kunt nemen.

Belang goede vakantieplanning
Het werken met een digitale vakantieplanner is natuurlijk heel erg handig. Maar voor een goed planresultaat is meer nodig dan een goede digitale vakantieplanner zelf. Een van de oorzaken voor overwerk in vakantieperiodes is een gebrekkige vakantieplanning. Iedereen wil graag in dezelfde periode op vakantie. Zijn er teveel mensen tegelijkertijd weg, dan moeten de achterblijvers een stapje harder doen en langer door werken. Met een goede vakantieplanning via een digitale vakantieplanner zijn veel problemen te voorkomen.
Eerst het voorwerk voor de vakantieplanning
Alvorens u de aanvragen van uw personeel kunt invoeren in een digitale vakantieplanner, is er al het een en ander aan voorwerk gebeurd. Zo begint u als leidinggevende vroeg aan het inventariseren van de vakantiewensen. Bij voorkeur een half jaar voor elke vakantieperiode. Zowel de voorjaarsvakantie, de zomervakantie als de najaarsvakantie zijn hierbij belangrijk. Medewerkers boeken steeds vroeger hun vakantiebestemming en willen weten waar ze aan toe zijn. Inventariseer tevens hoe het werkaanbod zich in de vakantieperiode zal ontwikkelen en kijk hoe zich dat verhoudt met het resultaat van uw digitale vakantieplanner. In sommige branches zie je dat het werkaanbod in vakantieperiodes daadwerkelijk lager wordt; in andere branches is dat wellicht hoger.

Afspraken maken ten behoeve van de vakantieplanning
Spreek bij het indienen van verlofaanvragen duidelijk af hoe vakantiewensen worden gehonoreerd. Bijvoorbeeld niet langer dan drie weken aaneengesloten, werknemers met schoolgaande kinderen krijgen voorrang bij het inplannen van vakantie, tijdens de belangrijkste vakantieperiodes (zomer en kerst) kunnen geen extra vrije dagen worden opgenomen. Enzovoort.
Goede interne communnicatie
Maak uw vakantieplanning tijdig definitief en maak een print vanuit uw digitale vakantieplanner. Eventuele planproblemen doordat mensen te veel tegelijkertijd op vakantie willen, kunnen dan nog in goed overleg worden opgelost.

Voorbeeld vakantieplanning
Stel u heeft een afdeling met elf personen, waarvan er negen parttime werken. Het maken van een vakantieplanning is ieder jaar weer een hele klus want deze parttimers willen allemaal tegelijk op vakantie. U moet echter wel een minimale bezetting handhaven. Hoe kunt u het maken van een goede vakantieplanning het best aanpakken?

Maak afspraken voor een goede vakantieplanning
De worsteling met de vakantieplanning van medewerkers die bijna allemaal tegelijk op vakantie willen, lost u op door goed te anticiperen en door duidelijke afspraken te maken.

Uw medewerkers kunnen nu eenmaal niet allemaal tegelijk op vakantie gaan. Daar is geen discussie over mogelijk. Om dan te zorgen voor een eerlijke vakantieplanning zijn er regels nodig. U ziet bijvoorbeeld dat mensen met kinderen, gebonden zijn aan een bepaalde periode. Die zouden dan voorrang kunnen hebben bij het maken van de vakantieplanning van het personeel.

Mensen zonder kinderen hebben vaak ruimere mogelijkheden om hun vakantie te plannen. Dat biedt ruimte in uw vakantieplanning. U kunt per jaar bepalen wie als eerste een keuze mag maken, wie als tweede enzovoort. Diegenen die als eerste mogen kiezen dit jaar, komen de volgende periode niet als eerste aan de beurt. Geef wel de grens aan van hoeveel mensen maximaal kunnen kiezen per vakantieperiode. Zet een systeem voor een vakantieplanning op dat zo rechtvaardig mogelijk is, met als doelstelling: optimale bezetting tijdens vakantieperioden.

Praktische invulling vakantieplanning
Pak de vakantieplanning zo praktisch mogelijk aan. Maak een lijst voor de vakantieplanning met de vakantieperiodes daarin, de namen van de mensen, de maximale keuze,en geef vervolgens de lijst door om te kiezen. Geef de lijst eerst aan diegenen die het eerste mogen kiezen dit jaar, dan diegene die als tweede de keus mag maken, enzovoort.
Goede bedrijfsvoering en vakantieplanning
Voordat u deze vorm van het samenstellen van een vakantieplanning invoert, kunt u een toelichting geven met de argumenten waarom een goede vakantieplanning nodig is. Natuurlijk vinden mensen het niet leuk dat ze beperkt worden in hun keuze in welke periode ze op vakantie gaan. Maar als u goed uitlegt waarom een vakantieplanning nodig is, zullen ze zeker begrip kunnen opbrengen voor een vakantieplanning. Wellicht zijn er personeelsleden die ideeën hebben over een goede vakantieplanning en die u kunnen helpen bij het samenstellen van een goede vakantieplanning.

Laat ze meedenken, want een goede vakantieplanning is in hun eigen belang. Waak over een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Dat is uw verantwoordelijkheid. Wees daarom met een vroegtijdige vakantieplanning onenigheid voor, zodat u niet ieder keer overvallen wordt door vakantieperikelen. Duidelijkheid geeft ook rust aan uw team en aan u als leidinggevende.

Meer informatie over het maken van een vakantieplanning en een Digitale Vakantieplanner?
Meldt u zich aan als gebruiker van HRM-Tools voor leidinggevenden dan kunt u vrij gebruik maken van een Digitale Vakantieplanner en een Digitale Vakantiekaart. Zodat u jaarlijks het verlof van uw werknemers gemakkelijk en snel kunt bijhouden en mogelijke knelpunten tijdens vakantieperiodes snel ziet aankomen.


Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende bezig met de voorbereiding van een besluit.

Zodat u een advies nodig heeft van een gespecialiseerd Juridisch Adviseur Arbeidsrecht?

Bijvoorbeeld op het gebied van:

- Het aannemen of ontslaan van personeel;
- Een voorgenomen reorganisatie;
- Of personeelsbeleid.

Neem dan contact op met Groenendaal, Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u praktisch advies gericht op concreet resultaat, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met (T) 035 6 42 10 52

Meer informatie: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
vakantieplanner nuttig bij maken vakantieplanning voor uw werknemers
over ouderschapsverlof: werknemer wil minder gaan werken vanwege ouderschapverlof
hoe zit het met ziekte en vakantiedagen
vakantiedagen opsparen, opnemen en/of uitbetalen?
ouderschapverlof en werknemer: bepalingen rond opnemen ouderschapverlof
vakantiedagen en werknemer: wat u moet weten over vakantiedagen
digitale vakantie planner nuttig bij maken vakantie planning
vakantiedagen werknemers: registreer de vakantiedagen van uw werknemers nauwkeurig!
bijzonder verlof: bedrijven bepalen zelf invulling bijzonder verlof
onbetaald verlof voor uw werknemer: welke bepalingen gelden voor onbetaald verlof?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).