1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Stappenplan Personeel aannemen

U heeft pas officieel personeel aangenomen als uw werknemer voldoet aan een aantal eisen. U kunt spreken van personeel als uw werknemer drie opeenvolgende maanden voor uw bedrijf heeft gewerkt, wekelijks of tenminste twintig uur per maand tegen betaling komt werken en er sprake is van een gezagsverhouding. Verder moet er  loon worden betaald en moet er sprake zijn van de verplichting arbeid te verrichten. Is dat allemaal het geval, dan kunt u aan de slag met het volgende stappenplan. Het aannemen van personeel is iets wat een goede voorbereiding vraagt. In de praktijk gebeurt het aannemen van personeel nog wel eens te snel. Met alle gevolgen vandien. Neem dus de tijd en een goede voorbereidingn voor het aannemen van personeel.

Stap 1
Zorg bij het aannemen van personeel voor de tekst van een arbeidsovereenkomst


Allereerst moet u tot een overeenkomst komen met uw (toekomstige) personeelslid. Dit gebeurt door middel van een arbeidsovereenkomst. In theorie mag dit mondeling gebeuren maar om verwarring te voorkomen is het dringende advies om bij het aannemen van personeel schriftelijk een overeenkomst vast te leggen. Gebruik hiervoor de Tool Arbeidscontracten Maken uit de portal HRM-Tools voor Leidinggevenden.

Stap 2
Zorg bij het aannemen van personeel voor de zogenoemde Eerstedagsmelding


U moet als nieuwe werkgever uw personeel aanmelden bij de belastingdienst. Dit is de eerstedagsmelding. Deze melding moet worden gedaan voor aanvang van het dienstverband, dus uiterlijk de dag voor de datum van indiensttreding van de werknemer. Meer over de eerstedagsmelding vindt u elders in deze portal.
Stap 3 (indien van toepassing)
Lees de bepalingen uit de CAO waaronder uw bedrijf valt


Bij het aannemen van personeel kan een mogelijke CAO voor uw branche van groot belang zijn. Naast het maandelijkse bruto loon van uw personeel kunt u te maken krijgen met bijkomende kosten voor vakantiegeld, 13e maand, ziektekosten, scholing, pensioenfonds en reiskosten. De bestaande CAO in uw bedrijfstak is daarbij bepalend. In nagenoeg alle CAO´s zijn afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden voor specifieke bedrijfstakken. Ga dus altijd eerst na (via deze Portal) onder welke cao uw bedrijf valt.


Stap 4
Bereken bij het aannemen van personeel vantevoren de loonkosten


De loonkosten voor u ongeveer dertig procent hoger dan het brutoloon dat uw werknemer ontvangt. U betaalt immers ook een deel van de verzekeringen en andere bijkomende kosten. Naast het pensioen zijn dit het vakantiegeld (meestal acht procent van het brutoloon) en de dertiende maand. Hierover worden loonbelasting en premies geheven, die u als werkgever moet afdragen. Overleg dit aspect met uw accountant of boekhouder en vraag deze wat u financieel gezien moet doen bij het aannemen van personeel!
Stap 5
Wat gaat u doen met het Pensioen van uw werknemer? 


Voor iedere werknemer gelden sociale verzekeringen wat betreft de pensioenrechten (AOW en ANW). Als werkgever kunt u aanvullende pensioenvoorzieningen aanbieden, verplicht is dit niet. Meestal deelt u de premie hiervan met de werknemer. Meestal wordt ook dit al in de CAO of in de bedrijfstak pensioenfonds geregeld. U bent verplicht dit aan de werknemer te melden. Gaat u personeel aannemen dan bent u dus niet verplicht een pensioenvoorziening te treffen.


Stap 6
Meld u als werkgever aan bij de belastingdienst i.v.m. loonheffingen


Als werkgever krijgt u bij het aannemen van personeeel ook te maken met loonheffingen van de belastingdienst. Loonheffingen is een verzamelnaam voor:
• Loonbelasting / premie volksverzekeringen
• De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)
• De premies werknemersverzekeringen (WW en WAO/WIA)

Meer informatie hierover vindt u in het handboek loonheffingen. Deze ontvangt u van de Belastingdienst als u u personeel aanneemt. U moet zich telefonisch of online aanmelden. 


Stap 7
Hoe gaat u bij het aannemen van personeel de loonadministratie voeren?


Behalve de al gemelde contracten en belastingverplichtingen komt er ook een stuk extra administratie bij kijken. Bijvoorbeeld de loonadministratie. De loonadministratie bestaat uit verschillende formulieren en berekeningen. Denk daarbij aan formulieren als de loonstaat, de loonstrook en de jaaropgave. Dit zijn allemaal formulieren die van belang zijn om het loon en verschuldigde bedragen te berekenen.
Advies: Besteed de loonadministratie als het even kan uit aan een hierin gespecialiseerd kantoor. Het gaat om ingewikkelde materie die jaarlijks weer verandert.


Stap 8
Denk bij het aannemen van personeel na over benodigde nieuwe verzekeringen


U moet niet alleen nieuwe dingen regelen, ook bestaande regelingen moet u aanpassen als u werkgever wordt. Bijvoorbeeld  de aansprakelijkheidsverzekering van het bedrijf die moet worden aangepast aan de aansprakelijkheid van de werknemer, aan klanten of aan derden. Ook de bedrijfsschadeverzekering moet worden aangepast. De vaste lasten stijgen immers en dat moet hierin meegenomen worden. Tevens kunt u kijken of er nieuwe verzekeringen nu rendabel voor u zijn.
Verzekeringen die afgesloten moeten of kunnen worden bij het aannemen van personeel zijn:
• ziekteverzuimverzekering,
• de WAO- gat verzekering,
• een collectieve ongevallenverzekering,
• pensioenverzekering.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u bij het aannemen van personeel eigenrisicodrager worden voor de WAO/WIA, WGA en/of Ziektewet. Wilt u direct eigenrisicodrager worden, dan moet u dit aanvragen voordat u personeel aanneemt.

Bron: MKB Servicedesk

Meer weten?
Wilt u meer weten over dit onderwerp en gebruik maken van de vele handige tools en documenten op het gebied van HRM? Klik dan hier voor informatie over HRM-Tools voor leidinggevenden.

 


Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende bezig met de voorbereiding van een besluit.

Zodat u een advies nodig heeft van een gespecialiseerd Juridisch Adviseur Arbeidsrecht?

Bijvoorbeeld op het gebied van:

- Het aannemen of ontslaan van personeel;
- Een voorgenomen reorganisatie;
- Of personeelsbeleid.

Neem dan contact op met Groenendaal, Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u praktisch advies gericht op concreet resultaat, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met (T) 035 6 42 10 52

Meer informatie: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
hoe maakt u een goede functieomschrijving bij een vacature?
zo maakt u een goede vacaturetekst
let op wettelijke regels bij het opstellen van uw vacaturetekst
personeel aannemen begint bij een goede arbeidsovereenkomst
houd rekening met een liegende sollicitant
hoe herkent u een namaakdiploma?
personeel nodig bij (door)groei van uw bedrijf?
beginsalaris bepalen: aanvangsalaris een kwestie van afwegen en vergelijken
salarisvragen die u kunt stellen als werkgever bij sollicitaties
stappenplan personeel aannemen


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).