1
Laatste Artikelen
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

HRM-Tools voor Leidinggevenden

Online arbeidscontracten maken, HRM-Voorbeeldbrieven, Stappenplannen en Checklists


Digitale Hulp bij Leidinggeven
Arbeidscontracten, HRM-Modellen, Voorbeeldbrieven, Scans, Stappenplannen en Checklists

Bijvoorbeeld
- Tools, bijvoorbeeld een tool voor het maken van 13 soorten Arbeidscontracten op maat;
- Modelplannen, bijvoorbeeld een Opleidingsplan, Model Personeelsreglement, en vele andere Voorbeeldmodellen;
- Standaardteksten voor Corresponentie met uw Werknemer (bijvoorbeeld ontslagbrief)
- Regelingen voor Vergoedingen (bijv. onkostenvergoeding)
- Formulieren (bijv. declaratieformulier).Wanneer heeft u dit nodig?

Deze HRM-Portal gebruikt u als leidinggevende dagelijks voor bijvoorbeeld het aannemen van personeel, begeleiden beoordelen, opleiding en scholing, vakantieplanning en ontslag/vertrek van uw personeel.

Wat zijn de voordelen van deze HRM-Portal?
- Met deze verzameling Handige Digitale Hulpmiddelen bespaart u veel tijd;
- U krijgt een professioneel resultaat en
bespaart op externe advieskosten;
- Inclusief gebruik van een Juridische Vragenservice voor arbeidsrechtelijke vragen.

Klik Hier voor een Overzicht van alle HRM-Tools.
Klik Hier voor de HRM-dossiers (onderwerpen).

Genoeg redenen om u daarom vandaag nog aan te melden!


HRM-Tools voor Leidinggevenden
Overzicht Tools, Modelcontracten, Software, Modellen, Briefteksten, Checklists en Stappenplannen
 

Hieronder treft u een overzicht van alle bewerkbare modellen binnen HRM-Tools voor Leidinggevenden. Bent u op zoek naar een voorbeeldcontract voor bepaalde tijd, een checklist ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of model van het persoonlijk ontwikkelingsplan? Actuele voorbeelden, modellen en checklists vindt u terug in de Portal waarvan u na aanmelding dagelijks gebruik kunt maken.DOSSIER Personeel Aannemen
              

  Modellen voor Briefteksten Sollicitatiebrieven
  -  Model Ontvangstbevestiging
  -  Model Uitnodiging eerste sollicitatiegesprek
  -  Model Afwijzing sollicitant eerste ronde
                   -  Model Uitnodiging sollicitant voor volgende ronde
                   -  Model Afwijzing sollicitant tweede ronde
                   -  Model Aannemen personeel 

                   Modelformulieren
                   -  Modelformulier Voorbereiding Sollicitatiegesprek 
                   -  Model Winstdelingsregeling
                   -  Model Maken Functieprofiel

  Rekentools
 
-  Selectietool Selectie Ontvangen Sollicitaties 
  -  Rekentool Berekening Samenstelling beloning
  -  Rekentool Berekening Winstdeling
                   -  Rekentool Berekening Bonus
                   -  Rekentool Berekening Personeelskosten  

  Tool voor het maken van 15 verschillende soorten Arbeidscontracten
  (via Wizard maakt u deze zelf op maat) 

  - Model Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
  - Model Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
                   - Model Arbeidsovereenkomst Nuluren contract
                     (bepaalde tijd/onbepaalde tijd)
                   - Model Arbeidsovereenkomst Min/Max contract
                     (bepaalde tijd/onbepaalde tijd) 
                   - Model Freelance contract
                   - Model Stagecontract
                   - Model Vakantiekracht

  Modelcontracten
  - Modelcontract Telewerken
  - Modelcontract Onkostenregeling Personeel
  - Modelcontract Gebruiksovereenkomst GSM
                   - Modelcontract Bruikleenovereenkomst auto van de Zaak 
                   - Modeltekst Regeling Personeelshandboek

  Checklists
  - Checklist Personeel Aannemen
  - Checklist Voorbereiding Salarisonderhandeling voor de Werkgever
    (40 aandachtspunten) 
                 
  Stappenplannen
 
- Stappenplan/Checklist Inwerken Nieuw PersoneelDOSSIER Personeelsvertrek/Ontslag

  Modelbrieven mbt Beëindiging Arbeidsrelatie
 - Brieftekst Berisping/Waarschuwing 
 - Brieftekst Vergunningaanvraag Ontslag op staande voet
 - Brieftekst beëindiging Tijdelijk Dienstverband
                  - Brieftekst Ontslag tijdens proeftijd
                  - Brieftekst Ontslag wegens ziekte tijdens proeftijd 
                  - Brieftekst Bevestiging gesprek aanvraag ontslag
                  - Brieftekst Berichtgeving Schorsing medewerker
                  - Brieftekst Beëindiging Dienstverband 
                  - Brieftekst Getuigschrift
                  - Brieftekst Ontslag vanwege pensioengerechtigde leeftijd
                 
                  Formulieren
                 
- Aanvraagformulier ontslagvergunning bij CWI 
                  - Werknemersformulier Exitgesprek
 
  Checklists
 
- Checklist Vragenlijst Exitgesprek


  Stappenplannen 
  - Stappenplan Opstellen Sociaal Plan

 

  Modellen
  - Maken Sociaal Plan


  Rekenmodellen
  -
Rekenmodel Berekening OntslagvergoedingDOSSIER Functioneren/Beoordelen

                                                      
  Gespreksmodellen
 
- Model Functioneringsgesprek
  - Model Beoordelingsgesprek
  - Model Gesprek loopbaanbegeleiding
                 
                   Modelbrieven
                   -
Brieftekst Officiële Waarschuwing Werknemer 
                   - Brieftekst Extra beloning wegens goed functioneren


DOSSIER Praktijksituaties Personeel

  Modellen 
 
- Model Bedrijfsnoodplan MKB 
  - Modelprotocol Agressieve Medewerker
  - Modelprotocol Rouw bij overlijden en Werk
                   - Model Inventarisatie Agressie en Geweld in Bedrijf

                  Formulieren
                 
- Registratieformulier Bedrijfsongevallen 
                  - Formulier Klachten Indienen op het Werk
 


DOSSIER Opleiding/Scholing                        

  Modellen 
 
- Model Opleidingsplan
  - Modeltekst Studiekostenregeling
  - Model Loopbaangesprek
                   - Model Scholingsbehoefte in kaart brengen
                   - Modeltekst Opleidingsovereenkomst

                   Modelformulieren
                 
  - Formulier Persoonlijk Ontwikkelingsplan
                   - Formulier Studiekostenvergoeding
                   - Formulier Loopbaangesprek
                 
   Checklists
   -
Checklist Bepalen Effectiviteit van een Opleiding 
                   

  Stappenplannen
 
- Stappenplan Voeren LoopbaangesprekDOSSIER Vakantie/Afwezigheid

  Formulieren
  - Formulier Opgave Vakantiedagen
  - Formulier Vakantie Aanvraag
  - Formulier Werving Vakantiekrachten
                   - Voorbeeld Vakantiekaart Werknemer

                   Modellen
                   - Modeltekst Vakantiereglement

  Rekenmodellen  
 
- Rekenmodel Berekening Vakantiedagen Vakantiekaart 
  - Rekenmodel Samenstellen Vakantierooster
  - Rekenmodel Planning vrije dagen Personeel
                     (Software Digitale Vakantieplanner)
                
  Tools
   -  Planningsoftware Aanwezig/Afwezig personeel


  Stappenplannen
  - Stappenplan Vakantieplanning PersoneelDOSSIER Leidinggeven en Motiveren

  Tools
 
- Tool Bepalen van uw Stijl van Leidinggeven (digitaal)
  - Tool Personeelsmanagementtest (digitaal)

  Modellen
 
- Model Afdelingsplan Maken
  - Model Aanpak Arbeidsconflict

  Checklists
 
- Checklist Conflicthantering
  - Checklist Omgaan met Klagende medewerkers

  Stappenplannen
  -
Stappenplan Slecht Nieuws gesprekDOSSIER Werkoverleg

  Modellen
  -
Model Agenda Opstellen voor Overleg
  - Model Verslag werkoverleg
  - Model Afsprakenlijst Maken

  Checklists
 
- Checklist WerkoverlegDOSSIER Ziekteverzuim

  Formulieren
  - Formulier Eigen Verklaring Werknemer
  - Formulier Reïntegratiebegeleiding
  - Formulier Vervolgacties (voor werkgever)

                  Modellen
                  - Model Protocol Ziekteverzuim
                  - Model Verzuimbeleidsplan 
                  - Model Verzuimreglement Werknemers 
                  - Modelprotocol Werkhervatting


DOSSIER Personeelsverlof

  Modelformulieren
  - Formulier Verlofaanvraag 
           
  Modellen
                   -
Model Reglement Levensloopregeling

  Rekenmodellen
 
- Rekenmodel Berekening Zwangerschapverlofperiode


  Checklists
  - Checklist
LevensloopregelingDOSSIER Het Personeelsdossier

  Modellen
  -
Model Bruikleenovereenkomst voor medewerkers


  Stappenplannen
  - Stappenplan Opzetten van Personeelsdossier


  Checklists
  - Checklist
Onderdelen PersoneelsdossierDOSSIER Personeelsadministratie

  Modellen
  - Model
Werkgeversverklaring
  - Model Onkostenvergoeding

                   Formulieren
                   - Formulier Eerstedagsmelding
                   - Aanvraagformulier Minder Werken 
                   - Declaratieformulier Personeel
                   - Formulier Werkgeversverklaring mbt privé gebruik bedrijfsauto

  Rekenmodellen
  - Rekenmodel 
Urenberekening Overwerk 
  - Rekenmodel Urenverantwoording Personeel
  - Rekenmodel Bruto-Netto Loonberekening 
                   - Rekenmodel Rittenadministratie

  Checklists
  - Checklist Vrije Vergoedingen 
 - Checklist Identificatie bij aanname PersoneelDOSSIER Personeelsbeleid
                       

  Modellen
  - Model
personeelsgids
  - Model Handboek Personeel
  - Model Bedrijfsreglement

  Tools
   - Quick Scan Personeelsmanagement (digitaal)
   - Quickscan Personeelszaken 
               
  Stappenplannen

  - Stappenplan Opzetten SalarissysteemDOSSIER Personeel Inhuren/Inlenen
    
  Modellen
  - Model Managementovereenkomst

 

Aanmelding Kennismakingsaanbod

Eerst uitproberen? Gedurende een maand kunt u zelf arbeidscontracten maken en alle tools en documenten gebruiken.

- Kosten: € 49,-(excl. BTW)
- Gebruiksduur: Een maand
- Inclusief gebruik Vragenservice

Aanmelding Gebruik voor een Jaar

- Kosten: € 149,- (excl. BTW)
- Gebruiksduur: Een jaar
- Inclusief gebruik Vragenservice
- Inclusief welkomstgeschenk Software Prognoses en Jaarcijfers t.w.v. € 79,- (excl. BTW)
- Opzeggen kan op elk gewenst momentGarantie

Wilt u om wat voor reden dan ook uw Gebruik stopzetten dan kan dat op elk moment. U zit dus nergens aan vast!

Wat vinden onze gebruikers van deze portal?

Geen hoge advocaatkosten meer en toch een arbeidscontract op maat!
(Job de Vries, doorgroeiende ondernemer)

Met deze HRM-Tool voor de Personeelspraktijk is leidinggeven een stuk gemakkelijker geworden!
(Hans van Waardenburg, doet personeelszaken bij middelgroot ICT-bedrijf)

Dit is echt handig en scheelt me ongelofelijk veel tijd!
(Marloes Wittink, adviseur bij detacheringbureau)

Welkomstgeschenk


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).